Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecekte karşılaşacağımız küresel salgınların sonucu olarak oluşabilecek insani ve finansal kayıpları sınırlamak için bugünden planlama yapılması gerekliliği, açıkça ortadadır” dedi.
Sağlık Bakanlığı himayelerinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından hazırlanan, gelecekteki muhtemel pandemilerin etkisini azaltmak için, altyapı, teknoloji ve iletişim alanlarındaki çalışma ve gelişmelerin ele alınacağı "Geleceğin Pandemileri Sempozyumu" düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği sempozyum 11-12 Ekim tarihlerinde alanında uzman bilim insanlarını bir araya getiriyor. Bilimsel çalışmalarda her yıl yeni insan ve hayvan patojenlerinin (hastalık oluşturan mikrop) tespit edildiğini belirten Bakan Koca, “Bunlardan herhangi biri, önümüzdeki pandeminin etkeni olabilir. Bir sonraki küresel salgının ne zaman olacağını tahmin etmek mümkün olmasa da bunun kaçınılmaz olduğunu, tarih bize öğretmiştir. Gelecekte karşılaşacağımız küresel salgınların sonucu olarak oluşabilecek insani ve finansal kayıpları sınırlamak için bugünden planlama yapılması gerekliliği, açıkça ortadadır. Bilim camiasının, Covid-19 salgınına hızlı tepki verebilmesi, verilere gerçek zamanlı erişmenin kritik önemini ortaya koymuştur. Yarının hastalıklarının potansiyel olarak artmasını öngörmek, tespit etmek ve önlemek için küresel çapta düzenlemelere ihtiyacımız olduğu, dünya sağlık otoriteleri ve önde gelen kuruluşları tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çerçevede ortaya çıkan hastalıklar karşısında, sağlık sistemlerini, ekonomileri ve insanların geçim kaynaklarını korumak adına hızlı önlemler alınmasının gereği hususunda bir fikir birliği oluşmuş durumdadır” ifadelerini kullandı.

“İlk etapta hastalığı tespit etmek küresel yeteneklerin gelişmesine bağlıdır”
Yarının hastalıklarının potansiyel olarak artmasını hızla tahmin etme ve önleme şansına sahip olmak için sürveyans (hastalık ilerleme takibi) sistemlerinde küresel bir dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, "Küresel hastalıkların yükünü azaltmak için oluşturulacak ortak misyonda Covid-19 salgını ile başarılı mücadelesi dünyada kabul gören, pandemi sürecinde kendi aşısını, tanı kitini ve ventilatörünü üretebilen ülkemizin de katkısının büyük olacağı ortadadır. Muhtemel bir pandemide mümkün olduğunca erken harekete geçilmesinin vaka sayısının artışını önleyeceği ve birçok hayatın kurtulmasını sağlayacağı göz önünde bulundurulduğunda; ülkemizde, bu alanda yürütülecek çalışmaların hem ulusal, hem uluslararası sahada ne kadar önemli katkılar sağlayacağı hepinizin malumudur” diye konuştu.

“Sağlık sistemimizin dijital alt yapısı ile gurur duyuyoruz”
Koca, tüm ülkeler için en önemli görevin salgınların erken tespit edilmesi ve bunlara müdahale etme kapasitelerinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, “Küresel ölçekte örnek bir ülke konumundayız. Elimizdeki imkan hemen hemen başka hiçbir ülkede bulunmayan bir altyapıdır. Sağlık sistemimizin dijital alt yapısı ile gurur duyuyoruz. Bu alt yapıyı en etkin şekilde kullanmak için ise iyi bir plana ihtiyaç var. Bu anlamda bu sempozyum ile ülkemizin ve insanlığın ortak geleceğine katkı sunacak bir eylem planı oluşturulmasına ve bugüne kadar başarı ile yürütülen salgınla mücadelemizin, muhtemel salgınlarda daha da hazırlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlanacağına yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve 2 gün sürecek "Geleceğin Pandemileri Sempozyumu" toplamda 10 oturumdan oluşuyor. Geleceğin Pandemilerinde Koordinasyon ve İletişim Yönetimi, Geleceğin Pandemilerinde Yaşam Sürdürülebilirliği, Geleceğin Pandemilerinde Uluslararası Etkileşimin Yönetimi, Gelecek ve Salgınlar: Potansiyel Patojenler, Pandemilerin Erken Tespiti ve Tanı, Pandemilerde Az Bilinenler ile Yol Bulma, Pandemilerde Çözümler, Pandemilerde Yapay Zekanın Rolü, Riskler ve Yenilikçi Yaklaşımlar başlıkları altında yer alan oturumlarda alanında uzman isimler değerlendirmelerde bulunacak. (İHA)