İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinden üzerinde halı saha bulunan Muğla İli, Ula İlçesi, Çıtlık Mahallesi, 344 ada, 33 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İl Müdürlüğünce uygun görülen alanına 20 m²’lik konteyner tipi büfe konulması suretiyle 13.03.2024 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci Maddesi ve Bakanlık Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Detaylı açıklama için tıklayınız

Kaynak: HABER MERKEZİ