Egzersize bağlı prensipler, kişilerin antrenman genel mantığını anlamalarına, hedeflerine daha sistematik bir şekilde ilerlemelerine ve antrenman düzenini korumaya yardımcı olur. Egzersize bağlı prensipler, program tasarımı oluştururken işin içine katılmalı, bir çatı oluşturulmalıdır. Bu prensipler antrenmanı belirlemez antrenman amacının ve hedefe giden yolu çizer.

Antrenörler veya sporcular, ideal bir antrenman programı tasarlayabilmek için altı temel ilkeye uymaktadırlar… Bu ilkeler ; özgüllük ilkesi, bireysellik ilkesi, tersine çevrilebilme ilkesi, azalan fayda ilkesi, aşırı yükleme ilkesi, aşamalı ilerleme ilkesidir.Bu ilkeleri kısaca açıklamak gerekirse özgüllük ilkesinde antrenmanın türü ve içeriği antrenman hedefine uygun olmalıdır. Bireysellik ilkesi; antrenman içeriğine şiddeti kişinin seviyesine, hedefine göre şekillenmektedir.

Tersine çevrilebilme ilkesi; egzersiz yaparak kazanılan faydalar egzersiz bırakıldığında tersine dönebilir. Azalan fayda ilkesi; antrenmanın ilk zamanlarında hedef kazanım maksimum olur. Zamanla potansiyele yaklaşma ,plato gerçekleşir.Aşırı yükleme ilkesi; antrenman hacmi ve yoğunluğu ile fitness kapasitesini arttırmak için yükleme yapılması. Aşamalı ilerleme ilkesi; aşırı yüklemeden sonra kazanımların devam etmesi için ilerlemek gereklidir. Egzersizin akut değişkenlerinin manipülasyonları ile kazanımlar devam ettirilebilir, sürantrene olmanın önüne geçilebilir.