AĞUSTOS AYINDA TATİL KARARI ALINDI

AĞUSTOS AYINDA TATİL KARARI ALINDI

İl Genel Meclisi'nin Ocak ayı 3. Birleşimi gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirilen birleşim açılış ve yoklama ile başladı ardından bir önceki oturuma ait  toplantı tutanak özeti okunarak oylandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi

AĞUSTOS AYINDA TATİL KARARI ALINDI

İl Genel Meclisinin 2022 yılı bir aylık tatil tarihinin belirlenmesi hususunun görüşüldü.Meclisin Ağustos ayında tatil yapması oy birliği ile kabul edildi.
2021 yılı köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında, köy yollarının, 1. derece, 2. derece ve köy içi yollarının, grup ve münferit köy yolu ayrımında tasnif edilerek, uzunluk ve standartların güncellenmesi ve buna ilişkin İl Genel Meclisi Kararının alınarak, Bakanlığa gönderilmesi zorunlu olduğundan, 2021 yılı güncel yol ağı cetvelleri  İl Genel Meclisince görüşülerek komisyona gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. 


Mülkiyeti İdareye ait, Ereğli İlçesi Müftü Mahallesi tapunun F-26-B-24-A-3-C-3 Pafta, 2436 Ada, 18 Parselinde kayıtlı arsa üzerinde bulunan, Kdz. Ereğli Öğretmenevi ve Ay City İş Merkezindeki 40,43,66,67,68,69 ve 101 nolu büroların, satışı hususunun görüşüldü.


Ereğli İl Genel Meclis üyesi Rıfkı Gültekin  satışı yapılan binanın gelirinin ilçede kalması gerektiğini ifade ederken, Ereğli İl Genel Meclis Üyesi Hayrettin Kartal'da satışını gereksiz olduğunu ifade etti. Madde oy birliğiyle konuşsana gönderildi.

Sürekli işçi kadro cetvelinde, unvanları belirtilen ve boşalan 11 sürekli işçi kadrosunun iptal edilmesi, 11 adedinin yönetmelikte belirlenen sürekli işçi kadro unvanlarına uygun hale getirilmesi, hususunun görüşülerek komisyona gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. 


5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f maddesi ve Danıştay 10. Dairesinin, 15.12.2016 tarih ve E:2016/10112, K:2016/4550 kararı gereğince, İl Genel Meclisinde görüşülmek üzere, Alapli İlçesi Hasanlı– Hacıhasan Köylerine tahsisi yapılacak Kantardere Membanın ve Kdz. Ereğli İlçesi Yenidoğancılar Köyü Öküşler Mahallesine tahsisi yapılacak Büyükdüz Membanın “İçme suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyonu Roporları görüşülerek oy birliği ile komisyona gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi 

 
Ereğli il genel meclis üyesi Hayrettin Kartal, Ereğli'de sık sık enerji kesintilerinin yaşandığını belirterek tepki gösterdi ve Enerji Sa'nın özel idareye 833 bin lira borç  tahsis edildi mi sorusuna İl Özel İdare genel sekreter yardımcısı Mehmet Kokulu Enerjisa ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle birleşim tamamlandı

(Haber-Ercan Demir)

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 17:56
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner346

banner94

banner31

banner299

banner348

banner266