Eko-Turizm Alanlarında yeni gelişme

Eko-Turizm Alanlarında yeni gelişme

Eko-Turizm Alanlarında yeni gelişme

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ÇDP'nin "5.20. Eko-turizm Alanları" tanımı ile "7.2.2.3. Eko-Turizm Alanları" hükmünün yeniden düzenlendiği "Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan 13.05.2022 tarihli ve “Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” konulu yazı aşağıya çıkarılmıştır: Gelişen ulaşım bağlantıları ile erişim olanaklarının da artmasıyla özellikle Covid-19 Pandemisi sonrasında eko-turizm alanlarında turizm amacı dışında münferit veya site şeklinde konut yapılaşmalarının arttığı ve şahısların talepleri doğrultusunda ilgili idareler tarafından bu kapsamda alt ölçekli planların onaylandığı, ayrıca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na eklenen "(Ek fıkra:18/7/2021-7334/4 md.)" maddesi ile turizm işletmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında hiçbir idare tarafından belge düzenlenemeyeceğinin hüküm altına alındığı belirlenmiş olup bu doğrultuda Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın (ÇDP) "5.20. Eko-turizm Alanları" tanımı ile "7.2.2.3. Eko-turizm Alanları" başlığı altında yer alan hükümlerin turizm amacı dışında uygulamalara izin vermeyecek şekilde ve uygulamalarda, yetkili Bakanlık olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile eşgüdümü sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilerek 14.06.2014 tarihli Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ÇDP'nin "5.20. Eko-turizm Alanları" tanımı ile "7.2.2.3. Eko-Turizm Alanları" hükmünün yeniden düzenlendiği "Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 06.05.2022 onay tarihli Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Mekansal Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 13.05.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 13.06.2022 tarihine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eşzamanlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plan için yapılacak itirazlar 30(Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılabilir.”

HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022, 14:13
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner303

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner319

banner314