İl Özel İdarede 16. Müdürlük kuruldu!

İl Özel İdarede 16. Müdürlük kuruldu!

İl Özel İdarede 16. Müdürlük kuruldu!

Bünyesinde 15. Müdürlük bulunan Zonguldak  İl Özel İdaresinde. Köylerde çöplerin toplanması amacıyla 16.Müdürlük olarak "Çevre  Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

İl Genel Meclisinde "İl Özel İdare Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği” kabul edilirken, İl özel idarede16.müdürlük olarak  Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü kurulması Tartışmalı şekilde kabul edildi. Maddeye AK Partili il genel meclis üyeleri Rıfkı Gültekin ve İsmet Bostancı çekimser oy kullandı.

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin 4'üncü birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış ve Yoklamanın ardından İl Genel Meclisinin Bir önceki birleştirme ait toplantı tutanak özeti okunarak oylandı ve Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Mecliste il Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen, III sayılı dolu kadro değişikliği cetveli ile ilgili İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 18 sayılı raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Özel İdarede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan kadrolu memurların performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Zonguldak İl Özel İdaresi Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği” ile ilgili İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 7 – 19 sayılı raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Özel İdare tarafından yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli, kaliteli ve vatandaş odaklı verilebilmesi, birim müdürlüklerinin yürüttükleri işlerde uzmanlaşabilmesi, kırsal kesimde başlı başına sürekli yürütülmesi gereken bir iş olan katı atık ve evsel katı atıkların tekniğe uygun biçimde toplanması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün açılması ve 1 inci dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun ihdası için düzenlenen I sayılı Kadro İhdas (Memur) Cetveli ile ilgili İçişleri, Plan ve Bütçe ile Ar-Ge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 9- 21- 1 sayılı raporlar görüşüldü. Madde üzerinde AK Parti il genel meclis üyeleri İsmet Bostancı çekimser oy kullandılar İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli yaptığı konuşmada Köylerde özellikle yazın nüfusun arttığını ve çöp toplama işini büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek özel derdi 16 müdürlük olarak kurulması gerektiğini ifade etti ve madde yapılan oylamada kabul edildi.

Alaplı İlçesi, Çamlıbel köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 102 ada, 137, 138 ve 187 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile onaylı “Sanayi    Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Kamisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 18 – 22 – 5 – 16 – 14 sayılı raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle birleşim sona erdi.

(Haber Ercan Demir)

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 13:53
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner303

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner319

banner314