VALİLİK UYARDI!

SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE!

VALİLİK UYARDI!

2021 YILINA AİT YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ VE SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU ÜCRETLERİ

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’ nci Maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.  Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’ inci Maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2021 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11’ inci maddesi uyarınca e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2022 yılı için belirlenen 2.356,00 (ikibinüçyüzellialtı) TL İdari Para Cezası uygulanacağından ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar vermeleri önem arz etmektedir.Ayrıca, 3 Eylül 2021 tarih ve 31587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında 01.01.2022 tarihi itibarıyla;

  • Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvuru aşamasında 100 TL ilk kayıt başvuru ücreti,
  • Sanayi Sicil Belgesi vize başvuru aşamasında ise
    • Mikro Ölçekli işletmeler için       100 TL,
    • Küçük Ölçekli işletmeler için      150 TL,
    • Orta Ölçekli işletmeler için          250 TL ve
    • Büyük Ölçekli işletmeler için      500 TL vize başvuru ücreti,Malınacaktır.

Bu bağlamda Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt ve vize başvuruları oluşturma aşamasında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya (4446100) no.lu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 13:36
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner303

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner319

banner314