Arıtma tesisi yaptırılacak

Arıtma tesisi yaptırılacak

Kozlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Esenköy mahallesi paket atıksu arıtma tesisi yapım işi gerçekleşecek.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihaleye girecekler son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunması gerekiyor. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Gerçekleştirilecek ihale 25 Haziran 2021 tarihinde saat 11.00'de Merkez Mahallesi şehit Polis Ramazan Tavşancı Caddesi No:25 Kozlu'da yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/800896/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/aritma-tesisi-yaptirilacaktir.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 14:09
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114