Kanalizasyon rögar kapağı satın alınacak

Kanalizasyon rögar kapağı satın alınacak

Kdz.Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından kompozit malzemeden kanalizasyon rögar kapağı alınacak.İhale,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Gerçekleştirilecek ihale, 28 Haziran 2021 tarihinde saat 14.30'da Kdz Ereğli Belediyesi İhale Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/803450/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kanalizasyon-rogar-kapagi-satin-alinacaktir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114