Veteriner tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri alınacak

Veteriner tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri alınacak

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından veteriner tıbbı cihaz ve sarf malzemeleri alımı yapılacak.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecekler.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacak.

Gerçekleştirilecek ihale 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'de Karabük Belediyesi ana hizmet binasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/802128/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/veteriner-tibbi-cihaz-ve-sarf-malzemeleri-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114