Yazılım ve destek hizmeti alınacak

Yazılım ve destek hizmeti alınacak

Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından PlanGML veri dönüşüm hizmet alımı yapılacak.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri,gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubunu sunması gerekiyor. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekler. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Gerçekleştirilecek ihale 17 Haziran 2021 tarihinde saat 10.30'da Bartın Belediyesi İhale Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/800759/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/yazilim-ve-destek-hizmeti-alinacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021, 11:15
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114