Atık Plastikler Piroliz Yöntemi İle Ekonomiye Kazandırılıyor

Atık Plastikler Piroliz Yöntemi İle Ekonomiye Kazandırılıyor

Atık Plastikler Piroliz Yöntemi İle Ekonomiye Kazandırılıyor

Karabük’te geri dönüşüm faaliyetlerinin kalıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan ve Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret Odasından oluşan ortak çalışma grubu ile yürütülen  “Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı” adlı proje başarı ile tamamlanmıştır. 
Proje ile geri dönüştürülemeyen, çevreye ve doğal hayata zarar veren plastik atıklardan piroliz yöntemi ile pirolitik yağ ve karbon siyahı gibi katma değerli ürünler elde edilmektedir. Tesiste üretilmeye başlanan kalorifik değeri yüksek pirolitik yağ, ısı enerjisi üretiminde kullanılabildiği gibi rafinaj işlemi sonrasında akaryakıt haline getirilebilmektedir. Proses sonucunda ortaya çıkan karbon siyahı ise kauçuk endüstrisinde ve plastik boya imalatında hammadde olarak kullanılabilmektedir. Plastik atıkların katma değeri yüksek ürünlere dönüştüğü projede sıfır atık prensibi ile atık yönetimi sağlanmaktadır.
Bölgede yer alan sanayi sitelerinden ve uygulama sürecinde oluşan talep ile bölge dışından temin edilen ve geri dönüşümü olamayan plastik atıklar proje ile kurulan piroliz tesisinde öncelikle küçük parçalar haline getirilmektedir. Parçalanan plastikler taşıma bandı ile ana reaktöre yüklenmekte ve yakma işlemi ile gaz, yağ ve karbon siyahı elde edilmektedir. Elde edilen pirolitik gaz sistemde tekrar yakılmakta ve oluşan pirolitik yağ destilasyon işlemi sonrasında kullanıma hazır hale gelmektedir. Elde edilen yağ Karabük Belediyesi bünyesinde jeneratörlerde kullanılmaya başlanmış olup proje ile kurulan laboratuvarda kullanım alanları ve farklı ürünler üretilmesi konusunda teknik çalışmalar devam etmektedir. 
Proje 3,2 milyon TL bütçe ile hazırlanmış ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından projeye 2,3 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır. Proje kapsamında Karabük ilinde yer alan işletmelere, 52 ilköğretim ve ortaöğretim okulunda öğrencilere, 30 mahallede ise mahalle sakinlerine toplamda 480 saatlik çevre bilinci ve atık yönetimi eğitimleri verilmiştir. Proje uygulama döneminde Karabük genelinden ve çevre illerden gelen 249.400 m³ atık geri dönüşüme tabi tutularak 111.420 litre pirolitik yağ elde edilmiş ve Karabük Belediyesinin yakacak olarak aldığı kömürden tasarruf sağlanmıştır. Karabük Belediyesi ve Karabük Üniversitesi işbirliği içinde kurulan çevre laboratuvarında analiz ve test işlemleri yapılamaya başlanmıştır. Tüm bu sonuçlar ile endüstriyel kirliliğin önlenmesi, sanayi alanlarında evsel ve endüstriyel atıkların bertarafı, atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi, etkin atık yönetiminin gerçekleştirilmesi ve bu atıklardan ekonomik değeri yüksek ürünler elde edilmesi hedeflerine yönelik adımlar atılmıştır.(Haber-Ercan Demir)

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner303

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner319

banner314