Kastamonu İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Birliğimiz 2022-2023 yılları Mali Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Güray Koçak Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
Toplantıda Personel alımı,  işine son verilmesi ve personel kadrosu oluşturulması hususunda, Bakanlık ve diğer iç ve dış kaynaklı kuruluşlardan hibe ve kredi kabul edilmesi, konularında genel kuruldan yetki istenecek.

Önemli kararların alınacağı toplantıda 2022-2023 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi, 2022-2023 yılları  bağımsız denetici raporunun ve denetim kurulu raporunun okunması,  2022-2023 yılları  bilanço, gelir-gider tablosunun okunması ve kabulü,  Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası. 2024-2025 yılı tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve kabulü, Üye Giriş aidatının ve yıllık aidatın görüşülmesi ve karara bağlanması, Birlik adına yapılacak kiralama, demirbaş alımı, taşınır taşınmaz mal edinme hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanması, 
Personel alımı işine son verilmesi ve personel kadrosu oluşturulması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Bakanlık ve diğer iç ve dış kaynaklı kuruluşlardan hibe ve kredi kabul edilmesi, kullanılması birlik üyeleri çıkarları doğrultusunda ticari girişimlerde bulunmak,faal durumdaki işyerlerine ortak olmak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda kararlar alınacak ilk toplantıda Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı 29 Nisan 2024 Pazartesi günü aynı saat ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
 

Kaynak: Haber Merkezi