KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN METNİ

                                                                                                                                                             
Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif yerlerde; Belediyemiz Meclisinin 06.10.2023 tarih ve -39- sayılı kararı ile onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ve plan notlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz web sayfasında 25.10.2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
 

#ilangovtr Basın No ILN01916066