Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek 5 büro personeli 5 güvenlik görevlisi olmak üzere  10 sözleşmeli personel pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.
 Adaylarda  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, Son başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecek)
Adaylar, başvurularını 13/05/2024-19/05/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
adresini yapabilecek. 
Daha detaylı bilgiler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İnternet sitesinden alınabilir.

Kaynak: Haber Merkezi