Yenice Orman İşletme Müdürlüğü teknik personellerinin katıldığı eğitim tatbikatına katılan Bölge Müdürü  Faruk Bayraktaroğlu, şu bilgileri verdi “ Orman Bölge Müdürlüğü olarak bıkmadan usanmadan geleceğimizin ormanlarını kuracak teknik ekibe tecrübelerimizi aktarıyoruz. Güçlü ekibiniz varsa güçlü ormanlar kurarsınız. Gelişim çağında olan meşceremizin sıklık bakımı ve ilk aralama çalışmalarını zamanında yaparak sıkışık yapıdaki genç meşcereleri daha sağlıklı ve kaliteli olarak geleceğe taşımak gayretiyle bakım müdahaleleri yapıyoruz. 

Ekosistem Yöneticiliği yapıyoruz.

Bütün bu işlemler yapılırken ağaç türlerinin biyolojileri ve ekolojik istekleri göz önünde bulunduruluyor. Yabanıl meyveli ağaç türlerini de sahada tutarak bunlardan beslenen hayvanlara da yaşama şansı verilmesi gerektiğini, orman mühendisliğinin ekosistem yöneticiliği olduğunu yapılan çalışmalarda ekolojik dengeyi bozmadan müdahale edilmesini  diğer ormancılık faaliyetlerinde olduğu gibi sıklık bakım çalışmalarında da iş sağlığı ve güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemesi gerekmektedir.” dedi.

Toprak işleme, toprak profilleri, kozalak sayımı, tabii gençleştirme, ışık ve boşaltma kesimleri, meşcere bakımları, sıklık bakımı, koruya tahvil, rehabilitasyon, değişik yaşlı ormanların bakımı gibi temel silvikültür konularında verilen teorik bilgilerin ardından uygulamalar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi