İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre
Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü, Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 37-38-39-62 No.lu bölme içerisinde kalan  46,60 Ha. alanlı Kayalıdere Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. 

Detaylı açıklama için tıklayınız
 

Kaynak: HABER MERKEZİ