Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ilgili 2 önemli karar 24 Haziran 2024 tarihli ve 32582 saygı resmi gazetede yayınlandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğinde değişiklik olmasına dair yönetmelik ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yaz okulu Eğitim Öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.

Işte resmi gazetede yayınlanan o kararlar:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/4/2024 tarihli ve 32524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine 14" üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hastane müdür yardımcısı

MADDE 14/A- (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere bir kişi ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektör tarafından hastane müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Hastane müdür yardımcısının görevi; Hastane Müdürü tarafından yürütülen idari, mali ve teknik hizmetleri kendisine devredildiği ölçüde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerine getirmek ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olmaktır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2' nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında kalan birimlerde yaz aylarında yapılacak yaz okulu eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisansüstü ve konservatuvar programlarında açılacak dersler için bu şart aranmaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür."


 

Muhabir: Ercan Aygün