Kozlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 hasta bakım personeli istihdam edileceği bildirildi.
Yapılan açıklamada istihdam edilecek olan 2 hasta bakım personelinin 12 ay boyunca görev yapacağı belirtilerek başvuru şartları şu şekilde.

Başvuru Tarihleri: 
20 - 25 Aralık 2023 tarihleri arası 

Başvuru Adresi:  Kozlu Hükümet Binası 

İrtibat Fatma Özdoğan 
Unvanı: Vakıf Müdürü 

Kozlu İlçe sınırları Merkez ve Köyler dahil 

Çalışma Süresi: 04/01/2024 ile 31/12/2024  tarihleri arası 

MÜRACAAT KOŞULLARI 
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 
3-Çalışmasına engel bir durumu olmamak. 
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak (Erkek adaylar için) 
5- Erkek personel için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak. 
6-Ücret/Maaş olarak 2024 yılı için belirlenen asgari ücret verilecektir. 
7- En az lise mezunu olmak. Ancak başvuranların arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. 
alanlarda önlisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri 
alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili 
MEB onaylı Sertifika sahibi olan kişilerin bulunması halinde program kapsamında 
çalıştırılacak personel seçiminde bu kişilere öncelik verilecektir. 
8-21-49 yaş aralığında olmak. 
9-Zonguldak İli Kozlu İlçesinde son başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay süreyle ve kesintisiz 
şekilde ikamet ediyor olmak. 

10- Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak. 

11-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 
bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçları Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 


 

Kaynak: Ercan Demir