İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre
     
Çaycuma Belediyesi merkez sınırları içinde İdaremiz tarafından belirlenen ve İdari Şartnamede konumu, adedi ve yüzölçümü belirtilen Tekstil Atık Kumbarası alanları, 35 adet tekstil atık kumbarası konularak, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve sınıflandırılarak geri kazanım sürecine dahil edilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile tek kalemde kiralanacaktır.

Detaylı açıklama için tıklayın

Kaynak: HABER MERKEZİ