Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 30.01.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2024-2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nden geçerli olmak ve iki sezon uygulanmak üzere TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig futbolcu uygunluklarına karar vedi.

2024 – 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren geçerli olmak ve iki sezon 
uygulanmak üzere TFF 2. Lig Oyuncu Uygunluğu’nun aşağıdaki şekilde tespitine karar 
verildi:
"MADDE 1 - TFF 2. LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU
(1) TFF 2. Lig’de yabancı futbolcu oynatılamaz. 
(2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, başka ülkelerin A 
Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları 
ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynatılabilirler. Sezonun 
bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanlar, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin 
başından itibaren Türk statüsünde kabul edilir. 
(3) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcu sonradan başka bir ülkenin A 
Milli Futbol Takımında oynar ise takip eden transfer ve tescil döneminin başından itibaren 
müsabakalarda oynatılamaz. 
(4) Kulüpler, 31.12.2003 ve öncesinde doğmuş (2025 – 2026 sezonunda 31.12.2004 olarak 
uygulanacaktır.) en fazla 25 futbolcu ile sözleşme imzalayarak tescil ettirebilirler.
(5) Kulüpler, 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (2025 – 2026 sezonunda 01.01.2005 olarak 
uygulanacaktır.) futbolcular ile sözleşme sayısı sınırı olmaksızın sözleşme imzalayabilir ve tescil 
ettirebilirler. 
(6) Kulüpler, 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (2025 – 2026 sezonunda 01.01.2005 olarak 
uygulanacaktır.) Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel 
futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların 
son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile 
profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz. 
MADDE 2 - A TAKIM LİSTESİ
(1) Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek 
profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır:
a) A Takım Listesi en fazla 25 futbolcudan oluşur.
b) A Takım Listesi’nde bulunan futbolculardan en az 6’sının 01.01.2002 (2025 – 2026 
sezonunda 01.01.2004 olarak uygulanacaktır.) ve sonra doğmuş olması zorunludur. 
c) Kulüpler, A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin 
01.01.2002 (2025 – 2026 sezonunda 01.01.2004 olarak uygulanacaktır.) ve sonra doğmuş 
futbolcu olması zorunludur. 
d) Kulübün “b” ve “c” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi 
durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; aynı zamanda 
ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.
MADDE 3 - A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI
(1) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz 
etmek zorundadır. 
(2) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından 
24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir. 
(3) A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci 
transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi 
zorunludur. 
(4) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini 
kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler. 
(5) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde sezonun sonuna 
kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur. 
(6) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin 
yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası 
talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu  durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF 
tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların 
yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez. 
(7) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına 
izin verilmez. 
MADDE 4 - MÜSABAKA İSİM LİSTESİ
(1) Müsabaka isim listeleri yukarıda belirtilen koşullar ve aşağıdaki usule göre oluşturulur. 
a) Müsabaka isim listesi en fazla 21 kişiden oluşabilir. 
b) Müsabaka isim listesine yazılacak futbolculardan en az 4’ünün 01.01.2002 (2025 – 2026 sezonunda 01.01.2004 olarak uygulanacaktır.)"

Kaynak: Ercan Aygün