İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre
 
657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına   İlişkin   Esasların   Ek   2’nci   maddesi   uyarınca   yazılı   ve/veya   sözlü   sınav yapılmaksızın  2022  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  91  (doksan  bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Detaylı açıklama için tıklayınız