İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Mart ayı birinci birleşim toplantısını Kuzlu’da 1992 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 263 madencinin ailelerine b. aş sağlığı diledi ve bu tür kazaların bir daha olmaması temennisinde bulundu.

Mecliste 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi nedeniyle Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun Meclis  üyelerine gönderdiği mesajı okundu.

Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Meclis üyelerine, “ Kaynaklarımızın etkili, verimli ve ekonomik bir anlayışla elde edilmesi ve kullanılmasına ışık tutan; zayıf ve güçlü yönlerimizi daha net bir şekilde belirleyerek ve bu sonuçları temel alarak, ileride gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerin belirlenmesi” mesajını verdi.

İl Genel Meclisi’nin üçüncü gündem maddesi nde yer alan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesine göre hazırlanan, İl Özel İdaresi 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Meclis üyelerine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu‘nun mesajı okundu. Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi, “ Zonguldak İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Faaliyet Raporu, kamu yönetiminde malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde; ilgili mevzuat ile belirlenen performans kriterleri de göz önünde bulundurularak, İdaremizin yürütmekte olduğu çalışmaların önceden belirlenen gerçekleşme oranlarını, sapmaların neler olduğunu ve varsa bu sapmaların nedenlerini açık bir şekilde ortaya koymak için hazırlanmıştır.
Kaynaklarımızın etkili, verimli ve ekonomik bir anlayışla elde edilmesi ve kullanılmasına ışık tutan; zayıf ve güçlü yönlerimizi daha net bir şekilde belirleyerek ve bu sonuçları temel alarak, ileride gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimizin belirlenmesine imkân tanıyan faaliyet raporları, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birisidir.  Bu doğrultuda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 41. maddeleri ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporumuzda, İdaremizce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet  ve projeler, bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar yer almaktadır.
2023 malî yılı Zonguldak İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunarken, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde aldıkları kararlardan ve sürece olan katkılarından dolayı İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerine, İl Özel İdaremizi Genel Sekreterine, emek ve desteklerinden dolayı tüm idareci ve çalışanlarına teşekkür ederim” 

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karavel, İl Özel İdaresi 2023 Yılı Faaliyet Raporunu Plan ve Bütçe Komisyonu havale etti. Toplantı bir sonraki toplantının gün ve saatinin belirlenmesi ile sona erdi.

Muhabir: Ercan Demir