Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü, Ereğli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 3 ve 4 No.lu bölme içerisinde kalan 9,7 Ha. alanlı Varagel Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10"uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhaleTarih ve saati: 14/06/2024 Cuma günü saat 15:30

Müftü Mahallesi Orman evleri Sok. No: 26 Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünde yapılacak 1 Adet Varagel Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

a) Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli: 60.000,00 TL

b) Geçici teminat miktarı: 6.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 10’u )
Ön görülüyor

Kaynak: Haber Merkezi