Eşim Sonnur ÇAKMAK'IN bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle teşhis, tetkik, ameliyat ve tedavi aşamalarında yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen

ZBEÜ Rektörü Prof.Dr.  Sayın İsmail Hakkı ÖZELÇER'e

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.  Sayın Hakan KUTOĞLU'na

Hastaneler Başmüdürü Sayın İhsan ÖZTUNÇ'a

Dr. Öğretim Üyesi Sayın Engin Denizhan DEMİRKIRAN'a

Üroloji Servisi tüm doktor, hemşire ve yardımcı personeline

İçten teşekkürlerimi sunarım.

Erhan ÇAKMAK