Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında "Filyos Projesi ve Olumlu Etkileri" başlıklı proje üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerden İlayda Gülter, Eylül Karabulut, Ömer Faruk Bulut, Kamil Samedzade, Emre Çevikbay ve Tunahan Acar'ın disiplinli çalışmaları neticesinde yürütülen  kapsamlı çalışma, 24 Mayıs 2024'ten itibare aralıksız olarak sürdürüldü. Bölge halkıyla istişarelerde bulunarak, Filyos'u geniş kapsamlı inceleyen öğrenciler Filyos'un Zonguldak üzerinde olumlu etkilerini analiz etti. Konuyla ilgili yapılan analizler neticesinde öğrenciler;

"Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesi, Filyos Projesi’nin yerel halk üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne sermek ve proje hakkında bilinçli bir kamuoyu oluşturmak açısından başarılı bir çalışma oldu. Bu tür projelerin, bölgesel kalkınma projelerinin toplumsal kabulünü artırmada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz.

Anket çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler, yerel halkın büyük bir kısmının Filyos Projesi’ni desteklediğini ve projeye dair umutlu olduğunu göstermektedir. Halkın beklentileri arasında özellikle iş imkanlarının artması, ekonomik canlılığın sağlanması ve bölgenin altyapı olanaklarının geliştirilmesi gibi konular öne çıkmaktadır. Bu sonuçlar, projenin bölgesel kalkınma açısından ne denli önemli olduğunu ve yerel halkın da bu kalkınmanın bir parçası olma isteğini açıkça ortaya koymaktadır.

Sosyal medya aracılığıyla yaptığımız bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları, projenin sadece yerel halk tarafından değil, daha geniş bir kitle tarafından da benimsenmesine katkı sağlamıştır. Bu sayede, Filyos Projesi’nin sunduğu fırsatlar ve olumlu etkiler konusunda daha geniş bir bilgilendirme yapılmış ve farkındalık yaratılmıştır. Sosyal medya kampanyalarımızın geniş kitlelere ulaşması, projenin olumlu etkilerinin daha fazla kişi tarafından bilinmesini sağlamış ve toplumun projeye olan desteğini artırmıştır.

Sonuç olarak, Filyos Projesi gibi büyük çaplı yatırımların, bölgesel kalkınma ve istihdam olanakları açısından önemli fırsatlar sunduğunu ve bu tür projelerin yerel halk tarafından benimsenmesinin büyük önem taşıdığını belirtmek isteriz. Sosyal sorumluluk projelerinin, toplumla projeler arasındaki bağı güçlendiren önemli bir araç olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu tür projelerin devam etmesi, bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynayacaktır. Ayrıca, projelerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve halkın bilgilendirilmesi, toplumsal destek ve güvenin artmasına da önemli katkılar sağlayacaktır.

Bölgesel kalkınma projelerinde halkın katılımı ve desteği, projelerin başarısı için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Bu bağlamda, Filyos Projesi’nin yerel halkın görüş ve beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesi, projenin uzun vadeli başarısına katkıda bulunacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri, halkın projeler hakkında bilinçlenmesini sağlarken, aynı zamanda projelerin toplumsal kabulünü ve desteğini artıran önemli araçlar olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, benzer çalışmaların diğer büyük projelerde de sürdürülmesi, hem bölgesel hem de ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayacaktır." notlarıyla etkileri değerlendirildi.

Filyos Projesi'nin tam anlamıyla faaliyete geçirilmesi dahilinde, Zonguldak'ın ticaret hacmi daha da genişleyeceği ön görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi