T.C. ZONGULDAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/698 Esas

DAVALI : ALİ KEMAL KANBUROĞLU
Anne Adı : Emine, Baba Adı : İlyas Avni
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Zonguldak Merkez Yeşil Mahalle
İLAN
Dava dilekçesinde özetle; Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/51 esas sayılı dava dosyasında muris Muzaffer Kamburoğlu'nun terekesinin temsilinin gerektiği gerekçesiyle Muzaffer Kamburoğlu'nun terekesine temsilci tayin edilmesi talebiyle dava açıldığı, bu ilanı tebliğ almanız ile birlikte 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunmanız gerektiği, yeni duruşma gününün 13/06/2024 günü saat 10:56 olduğu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02037357