Zonguldak Belediyesi'nin Kasım ayı 2. birleşimi başladı.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığında gerçekleştirilen birleşimde komisyonları havale edilen maddeler görüşüldü.

BKM SİNEMA SALONU İÇİN 15 MİLYON LİRA KREDİ ÇEKİLECEK

Mecliste; Belediye Kültür Merkezi sinema salonunun, yeniden aktif hale getirilerek çok amaçlı salon (Tiyatro, Sinema, Konferans Salonu) olarak yapılması amacıyla; söz konusu işlerin yapılabilmesi için gerekli olan 15.000,000,00 TL'lik (KDV Dahil) kısmın İller Bankasından kredi kullanılarak karşılanması ve her türlü sözleşmenin yapılması,
imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a yetki
verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE Kİ TARİFELERİ DEĞİŞTİ

Mecliste Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde uyulacak Usul Tarifeler ve Abone Hizmetleri
Yönetmeliği'nin 34'üncü maddesinin 17'nci fikrasında yapılacak değişikliğin
görüşülmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Mecliste Zonguldak Belediye Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 147 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek yeniden tanzim edilen görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi
hakkındaki Türlü işler Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2004 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Mecliste, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 25.10.2023 tarihli ve 87391 sayılı, Zonquldak
Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki PIan ve
Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste en son bütçe görüşmelerine geçildi

Kaynak: Ercan Demir