Zonguldak Belediye Meclisinin Temmuz ayı birinci oturumu Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Atınç Kayınova başkanlığında gerçekleştirildi. 

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in Kabotaj Bayramı etkinliklerine gitmesi dahilinde meclisin başkanlığını yapan Atınç Kayınova, yoklama ve açılış ile meclis gündemini başlattı. 

Mecliste sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk madde oy birliği ile dairesine iadesine karar verildi. Buna göre Zonguldak Belediyesi İç Anadolu Belediyeler Birliğine dahil olmama kararı aldı. 

İkinci maddede ise Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2024 tarihli ve 107988 sayılı, 2024 yılı Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi talebi hakkındaki yazısı oy birliği ile kabul edildi. 

Üçüncü ve dördüncü maddede yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.06.2024 tarihli ve 108351 sayılı, Belediyemiz 2024 yılı Bütçe Gelir Tarifesinde enflasyonist ortam bulunmasından kaynaklı, Belediyemizin bazı Müdürlüklerinin gelirlerinde güncelleme yapılması taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki yazısı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.06.2024 tarihli ve 108381 sayılı, 02 Haziran 2024 tarih ve 3264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince B4 grubu olan Başkanlığımız memur ve sürekli işçi kadroları grubumuzun B3 olarak değişmesi nedeniyle hazırlanan IV ve VII sayılı cetvellerinin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 

Mecliste son olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26.06.2024 tarihli ve 108109 sayılı, Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüğü binasının karşı hizasında bulunan okul sınırının bulunduğu boş alana ait 10 araçlık park alanının; kuruma ait otopark ve bekleme noktası olmaması, yaşlıların araçla transferinin yapılabilmesi ve kuruma gelen ziyaretçilerin kullanabilmesi amacıyla Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hakkındaki yazısı oy birliği ile türlü işler komisyonuna havale edildi. 

Meclis Temmuz ayı ikinci birleşiminin gün ve saatinin belirlenmesi ile sona erdi. 

Muhabir: Neriman Dengiz