Zonguldak kıyı şeridi uzunluğu 100 Km'dir.
Bu 100 Km'lik uzunluğun 7 Km 611 metresi (%7)  çakıl ya da kumsal ve denize girilebilir sahildir.

Zonguldak’ın en uzun sahili Filyos Sahilidir. 2500 m.
Türkali 1160 metre.
Erdemir 371 metre.
Çığlık  997 m.
Göbü 823  m.
Ömerağzı 423 m.
Köseağzı 296 m.
Ilıksu 286 m. 
Gücceağzı 231 m.
Kapuz 177 m.
Değirmenağzı 158 m.
Kızlar Plajı 117 Km.
Danaağzı 43 m.

Bu sahillerden başka pek kullanılmayan sahiller vardır. Örneğin Çatalağzı arka sırtlarında bulunan Ömerağzı Sahili ile Kozlu yolunda bulunan sahil denize girilebilir bir düzlükte olmasına ramen sahil silt ile kaplı olduğundan pek tercih edilmez . Maden ocaklarından çıkan , kömürden ayıklanan taşlar 1950 yıllarından sonra lavuar yolu ile denize atıldığından bu sahiller kirliliğe maruz kalmıştır. İnsan eli ile bu sahilleri eski haline getirme şansı yok. Bugün buna son verilse de , bu sahillerin kendilerini eski haline getirmesi yüzyıllar alabilir. Ayrıca Çatalağzı’nda 2007 yılına kadar kumsal olan Kazköy sahili de Liman yapılarak yok edilmiştir. Alacaağzı , Hisararkası, İnağzı’yı da eklersek; yok olan sahillerin toplamı  Yaklaşık 3.5 km , yani : Zonguldak’ın bugün sahip olduğu sahillerin yarısı kadar yok edilmiş.
Ayrıca Muslu‘da toplam uzunluğu 1 Km olan ulaşılması güç üç tane sahil vardır.

Filyos ile Çatalağzı arası sahiller misket büyüklüğünde çakıl taşlı, Kapuz Plajı’nın ise kumdur. Kapuz’da Uzunkum olarak bilinen sahil ise çakıldır.
Bunun nedeni ; Zonguldak Limana akan Üzülmez deresine ve Çatalağzı lavuar atığına uzaklığından kendini korumuştur. Zonguldak’ın liman yapılmadan önceki sahili ile, kozlu sahili aynı kapuz plajı gibi ince kumdu. Bu da yine dere yatağı ağızlarında olmasından kaynaklanıyor. Zonguldak Lavuar atığı Balkaya’nın arka tarafta olduğu için kızlar plajına etki etmemiş.
Kozlu ile Ereğli arası sahiller, bir birinin aynısı özeliklere sahip. Genelde “U” şeklinde , koy olan bu sahillerde de çakıl taşları mevcut.
Zonguldak sahillerinin tamamı Bartın sahillerinin aksine , bir metreden sonra ani bir derinlik oluşturur . Genelde iki tarafta burunların arasında bulunan bu sahillerde ve deniz dibinde sivri kayalar olduğundan yüksekten dalınması tavsiye edilmez.


Hayati Yılmaz ile
Zonguldak Tarih

Kaynak: Haber Merkezi