Başkanlar Kurulu'nda ne kararlar alındı?

Belediye İş Sendikası'nın Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi açıklandı

Başkanlar Kurulu'nda ne kararlar alındı?

Belediye Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş'da Ankara'da düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Sonuç bildirgesini açıklayan Belediye İş Sendikası Şube Başkanı  Osman Karataş şunları söyledi;

"Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Ankara’da toplanarak ülkemiz ile emeğe ilişkin güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmaları değerlendirmiştir.

Başkanlar Kurulumuz, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

1- 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile 20 Şubat 2023’te Hatay merkezli depremlerde, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yaşayan 14 milyon yurttaşımız etkilenmiş; on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve yüzbinlerce insanımız evsiz kalmıştır. 

Yapılar, doğru zemin, doğru malzeme ve doğru bir teknikle yapılmış olsaydı bu kadar yıkım ve ölüm olmayacaktı. Üstelik yaraların sarılmasından sorumlu kişi ve kurumların sergilediği ibret verici beceriksizlik ise acıların daha da artmasına yol açmıştır. 

Yaşanan bu büyük felaket, sadece ihmal ya da  teknik bir mesele değildir. Deprem doğal bir afettir, ancak yıkımı getiren sistemsel bir sorundur. 

Başkanlar Kurulumuz, yaşadığımız büyük felaketin asıl sebebinin, iktidarların bilimi esas almayan kentleşme politikalarıyla, kamuculuğun, planlamanın ve sosyal devletin terk edilerek, parayı insandan önemli gören neoliberal politikalarla, denetimin özelleştirilmesi, kuralsız ve kurumsuz bir rant düzeni yaratılmasından kaynaklandığına inanmaktadır.

Depremle birlikte, çıkar odaklı neoliberal politikalar, rantçılık ve sermayenin ihtiyaçlarını önceleyen politikalar da çökmüştür. 
Depremin ardından, dünyanın dört bir yanından gelen onlarca yabancı arama ve kurtarma ekipleri, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları, ve tüm emekçiler, vatandaşlarımız, deprem bölgesindeki halkımızın çaresizliği karşısında tüm imkânlarını seferber ederek ellerinden geleni yapmıştır. 

Başkanlar Kurulumuz, deprem sonrasında yaşanılan olumsuzlukların algı yönetimi ve tehditlerle gizlenemeyeceğine inanmakta, bu süreçte tek olumlu görünenin, halkımızın böylesi bir felaket karşısında gösterdiği üst düzeydeki dayanışma refleksi ve örgütlü toplum olmanın öneminin bir kez daha kavranması olduğuna inanmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, depremde büyük bir özveriyle çalışan, destek olan tüm kişi ve kuruluşların, tehdit edilmeyi, düşmanlaştırılmayı hak etmediğini, aksine, minneti, teşekkürü ve ödülü hak ettiğine inanmaktadır.

Sendikamız Belediye-İş,  depremin ardından en kısa sürede dayanışma ve  destekleme anlayışıyla, deprem bölgesine TIR’larla gıda, giyim başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri ile çadırdan oluşan ayni yardımları gönderdiği gibi, acil ihtiyaç duyan depremzede üyelerimizi konukevinde ağırlayarak her türlü temel ihtiyaçlarını karşılamış, ayrıca belgelenme şartıyla ayrım yapılmaksızın oturdukları konutlar zarar gören üyelerimiz için de yardım yapmaya başlamıştır. 

Başkanlar Kurulumuz, sorumlulardan hesap sorulmadıkça, “kader planı” gibi akla ve bilime sığmayan gerekçelerle hataları örtmeyi sürdürdükçe bugün içine düştüğümüz zafiyeti tekrar yaşamamızın kaçınılmaz olduğu anlayışındadır. Kurulumuz, ülkemizin iş cinayetleri, doğal afetler ve toplumsal yıkımdan kurtulmasının; bilimi, teknolojiyi öne alan zihniyet devrimiyle  mümkün olduğuna inanmaktadır. 

Başkanlar Kurulumuz, depremin ardından felaket koşullarından yararlanmak isteyen kimi vicdansız fırsatçıların, kira başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki astronomik fiyat artışları karşı bir an önce gerekli yasal düzenlemeler yasalaştırılmasını talep etmektedir. 

Kurulumuz, depremde yaşamını kaybeden, aralarında 116 üyelerimizin de olduğu tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anmakta, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilemektedir.

2- Depremin ardından ilan edilen “Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirler”e dair 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  22 Şubat 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Başkanlar Kurulumuz, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası ödeneği ile işten çıkarma (fesih) yasağını da düzenleyen kararnamenin varolan  sorunları çözmekten uzak, eksik ve yetersiz olduğuna inanmaktadır.

Kurulumuz, 125 sayılı Kararname ile getirilen ve salgın döneminde işverenler tarafından kötüye kullanılan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25.maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler”in fesih yasağı kapsamının dışında bırakılmasının,  yine işverenler tarafından kötüye kullanılmaya açık olduğuna inanmaktadır.

Kurulumuz, fesih yasağının da, aykırı durumlarda öngörülen asgari ücret tutarındaki idari para cezasının da caydırıcılıktan uzak  olduğuna inanmakta, fesih yasağının depremden dolayı işe gidemeyen (yakınlarını kaybedenler, evleri yıkılanlar, başka illere gitmek zorunda olanların) işçiler için açık net bir biçimde düzenlenmesini, işverenin fesih yasağına aykırı davranması halinde ise işçinin tüm ücret ve sosyal haklarının işveren tarafından ödenmesi gerektiğine inanmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, depremden olumsuz etkilenen işyerleri ve işverenlerin ödeme güçlüğü içine düşeceklerini göz önüne alarak, bu işyerlerinde çalışanlar bakımından kıdem tazminatı ve benzeri işçilik haklarına devlet güvencesi getirilmesi gerektiğine inanmaktadır.

3- 3 yıldır İstanbul Büyükşehir emekçilerinin ekmeğine kan doğrayan tüccar zihniyetli adı sendika olan yapı ve onun destekçilerinin organize kötülükleri sadece Belediye-İş üyelerinin değil, 15 binden fazla belediye emekçisinin toplu sözleşme yapmasını engellenmiştir. 

Sendikamızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı ortaklığı ve şirketleri için  ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi yapılması talebi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun emredici ve kamu düzenine ilişkin 34.maddesine rağmen yıllarca bilerek görmezden gelinmiştir.

Başkanlar Kurulumuzun, “hukuksuz girişimlerle, süreci uzatmayın, emekçileri toplu sözleşmesiz bırakmayın” uyarılarına yıllarca kulak tıkanmıştır.

Nihayet bu emekçilere karşı haksız, hukuksuz organize kötülük hareketine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 16 Ocak 2023’te verdiği kararla dur diyerek birleşik yetki talebini reddetmiştir. 22.02.2023 tarihinde de İstanbul 2. İş Mahkemesi, İBB, İSTON VE İSBAK’ta TEK YETKİLİ SENDİKANIN BELEDİYE-İŞ olduğunu onaylamıştır. 
Karar; sendikasına güvenen, bu uğurda emek ve alınteri döken tüm emekçilere, örgütümüze hayırlı olsun.

Başkanlar Kurulumuz, hak gaspıyla, zulümle  emekçilerin vicdanında çoktan mahkûm olanların yaptıkları hukuksuzlukların, ahlaksızlıkların ve emek düşmanlıklarının üzerine gitmekte kararlıdır.

4- Başkanlar Kurulumuz,  696 sayılı KHK gereğince belediye şirketine aktarılan tüm çalışanların şirketin değil belediyenin asli işçisi olması ve 6772 sayılı Kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerde çalışan işçilere ödenen ilave tediyenin belediye şirketlerinde çalışan işçilere de ödenmesi için mücadelede kararlıdır.

5-Ülkemizde yaşanan, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve iş cinayetleri yıllardır uygulanan ve hukukun üstünlüğünü yok eden politikaların sonucudur.

Hukukun sağlıklı işlemediği, hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunun hakim olduğu, hukukun kişiye göre uygulandığı bir ülkede adaletten, hukuktan demokrasiden bahsedilemez.
Başkanlar Kurulumuz, yaşam hakkından bilgi edinme hakkına, örgütlenme hakkından, grev hakkına, ifade özgürlüğünden, toplantı ve gösteri özgürlüğüne kadar bir dizi hakkın güvence altında olduğu hukuk devleti için mücadelede kararlıdır.

6- Ülkemiz seçimler sürecine girmiştir. Seçim süreçleri siyasetçilerin, emekçinin sesine en fazla kulak verdiği dönemlerdir. Siyasiler; EYT’yi yasalaştırıp, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve KİT’lerdeki taşeron işçilere kadro verilmesi gibi konuları gündeme getirmesine rağmen, sendikamızın, belediye emekçilerinin  ısrarla talep ettiği belediye şirket işçilerinin belediye kadrosuna alınması ve ilave tediye,  talebini duymazdan görmezden gelmektedir.

Başkanlar Kurulumuz, belediye şirket emekçilerinin başta kadro, ilave tediye talepleri olmak üzere tüm taleplerinin sadece siyasetçilere yapılacak ricayla mümkün olmadığının bilinciyle, aileleri ile birlikte en az üç  milyona yakın oy  potansiyeli olan belediye şirket emekçilerinin, aralarında tüm ayrımları, takım tutar gibi parti tutmayı bir tarafa bırakıp, hukuku savunan, emekçi halkın taleplerine kulak veren, hukuk güvenliği, ekonomik, sendikal ve sosyal haklarına sahip çıkan partileri desteklemesi gerektiğine inanmaktadır.

7-İktidarın emekçiden alıp sermayeye aktarmayı amaçlayan uygulamaları, emeğin milli gelirden aldığı payı sürekli düşürmekte, sermayenin aldığı payı ise artırmaktadır. Yaşanan hızlı yoksullaşma ve hayat pahalılığının asıl sebebi, iktidarın sermaye yanlısı emek karşıtı özelleştirmeci, neoliberal politikalarıdır.

Başkanlar Kurulumuz, iktidardan, günü kurtaran değil, emekten yana, üretimden yana, ücret gelirlerini destekleyecek, alım gücünü yükseltecek ve gelir dağılımı adaletini sağlayacak kapsamlı uygulamaların hayata geçirilmesini  talep eder.

8- Ülkemizin ekonomik, sosyal, hukuksal girdaptan çıkışının yolu gerçek demokrasidir. Yani, hesap verebilir, liyakati esas alan bir idare, güçlü, bağımsız, tarafsız bir yargı, kanunları yaparken yürütmeyi de en geniş anlamıyla denetleyip, dengeleyecek yasamadır.

Başkanlar Kurulumuz, ülkemizde  üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştiği, halkın iradesinin her alanda egemen kılındığı, işçi hak ve özgürlüklerinin evrensel düzeye eriştiği bir ülke için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır. 

9-Başkanlar Kurulumuz, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların, işsizliğin, yoksulluğun, sendikal hak ihlallerinin arttığı, düşünce ve ifade özgürlüğünü yok etmeye yönelik girişimlerin yoğunlaştığı bir dönemde, işkolunda tek sendika, ülkede tek konfederasyon talebini bir kez daha vurgularken tüm sendika ve konfederasyonları önkoşul olmadan birleşmeyi gündemlerine almaya davet eder. 

10- Başkanlar Kurulumuz, başta Ordu Şubemizin örgütlü olduğu Çaybaşı Belediyesi’ne bağlı ÇAYBEL A.Ş.’de 2 Şubat 2023’ten beri devam eden grevle hak mücadelesi veren üyelerimiz olmak üzere, örgütlenme ve toplu sözleşme mücadelesi veren tüm emekçileri dayanışma duyguları ile selamlamaktadır.

11-Başkanlar Kurulumuz; Atatürk’ün adının silinmeye çalışıldığı, Cumhuriyetin özü, esası, laiklik ilkesinin aşındırıldığı, saltanatın ve hilafetin yüceltildiği, dil ve alfabe alanında gerçekleşen devrimlerin tartışmaya açıldığı, akıl ve bilime dayalı eğitim başta olmak üzere Atatürk’ün gerçekleştirdiği aydınlanma, kültür ve siyasi devrimlerin tersine çevrilmeye çalışıldığı bir dönemde demokrasiyi yeniden inşa etmenin, bizlere ulus olma bilincini veren, bireyi yurttaş konumuna yükselten laik, demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkmakla, mümkün olduğuna inanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
(Haber-Ercan Demir)

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 14:17
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner355

banner319

banner94

banner300

banner299

banner348

banner266