Organize işler bunlar… Çaycuma'yı şişler bunlar!..

Organize işler bunlar…  Çaycuma'yı şişler bunlar!..

Bir süreden beri Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sular durulmuyor…

İddialar havada uçuşuyor…

Öncelikle şunu belirtelim…

Milli Eğitim kurumları, bu kurumları yönetenler ve öğretmenlerin böyle "şaibeli" işlerle anılması son derece rahatsız edici olmakla birlikte, hak, hukuk, adalet ve kamu yararı bakımından, birtakım somut bilgi veya belgelerle desteklenmişse, bu tür iddiaların ciddiye alınıp araştırılmasında ve soruşturulmasında fayda var.

Suçsuz olan aklanır, suçlu olan adalet huzuruna çıkarılır.

*

Hukuk sisteminde, bizim iç hukukumuzda da geçerli olan "masumiyet karinesi " diye evrensel bir kural var.

Özetle, suçlanan kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça "suçlu" olarak kabul edilemiyor.

Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı Halk Eğitim Müdürlüğü'nde meydana geldiği iddia edilen yolsuzluk, usülsüzlük ve mobbing olaylarını öncelikle bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor.

Ne var ki, bu durum iddialarla ilgili soru sorulmasını ve tartışma açılmasını engellemiyor.

Yanıtlanması gereken ciddi iddialar var…

Bir kaç tanesini tekrarlayalım…

1- Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde son 6 yıldır, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde son bir yıldır gerçekleşen doğrudan temin işleri ( bilgisayar ve elektronik malzeme alımları ile inşaat-emlak işleri, inşaat malzemesi, boya ve benzeri malzeme alımları) hep aynı firmalardan sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu?..

Çaycuma'da bu işlerle ilgili tek firma mı var, diğer firmalara teklif mektupları veriliyor mu, verilmiyor mu? Teklif mektupları, tek bir firma tarafından hazırlanıp, ayrı ayrı kaşeler basılarak "üç ayrı firma görüntüsü" sağlanıyor mu?..

2- Çaycuma'da bulunan bütün ilk ve orta dereceli okullar doğrudan temin işlerinde, biri inşaat, biri bilgisayar malzemeleri olmak üzere hep aynı firmalara yönlendiriliyor mu?.. 

3- Son 6 yıldır Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ( Halk Eğitim Müdürlüğü dahil ) gerçekleştirdiği doğrudan temin işlerinin toplam maliyeti ne kadardır? Doğrudan temin işlerinde teklif edilip, kabul edilen fiyat veya ücretler piyasa rayiçlerine uygun mudur, değil midir? Bu işlerin temininde abartılı fiyat veya ücretlerle devlet zarara uğratılmış mıdır, uğratılmamış mıdır?.. Doğrudan temin işlerinde, bu işlerde görevii yöneticiler ile temin ediciler arasında herhangi bir "çıkar ortaklığı" oluşmuş mudur, oluşmamış mıdır?..

4- Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü'nde bazı kurs öğretmenlerine mobbing uygulandığı doğru mudur, değil midir ?.. Bu müdürlükte, yöneticilik görevi de bulunan bir bayan öğretmenin, uzun süreli kurs açıp, bu kursları çok kısa sürede tamamladığı, ancak uzun süreli ücret aldığı, mesai saatlerine riayet etmediği, açılan kurslardan özel hizmet aldığı ( kuaför kurslarında ücretsiz saçını yaptırmak, giysi kurslarından ücretsiz elbise almak) ve benzeri iddialar doğru mudur, değil midir? Bunun için geriye dönük inceleme yapılması gerekli midir, değil midir?..

*

İddialar böyle sürüp gidiyor…

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yönetici kademesinde bulunan birkaç kişiden oluşan bir grubun, kurumu bir nevi " çıkar ortaklığı " şeklinde yönettikleri, kendilerine yakın görmedikleri kurs öğretmenlerinin kurs açmasını çeşitli bahanelerle engelleyip, psikolojik baskı uyguladıkları iddia ediliyor.

Tekrar edelim…

Biz, tarafımıza ulaştırılan bütün bu iddiaların, şu anda sadece "iddiadan" ibaret olduğunu, kimseyi suçlamadığımızı, ancak böylesine detayları verilen iddiaların da "kamu yararı" bakımından mutlaka araştırılması, incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Araştırılsın ki, suçu olan varsa ortaya çıksın, ortada bir suç yoksa iddiaların muhatabı olan kişiler aklanmış olsun.

*

Demokrasi, aynı zamanda "şeffaflık" rejimidir.

Bu tür olaylar kamuoyu huzurunda tartışılacak ki, gerçeğe ulaşmak mümkün olsun.

Yukarıda belirtilen soruların muhatabı olan kişilerin, bu sorulara verilecek yanıtları varsa mesele yok demektir.

Aksi halde…

Yani hiçbir tartışma ortamı oluşmadığı, ya da hiçbir soru sorulmadığı hallerde…

Bu yazının konusu dışında söyleyelim…

Diyelim ki Çaycuma'da…

Yolsuzluk, hırsızlık, usülsüzlük ayyuka çıkar…

Geriye söylenecek şu sözler kalır…

" Organize işler bunlar…

  Çaycuma'yı şişler bunlar"

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 14:00
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner355

banner319

banner94

banner300

banner299

banner348

banner266