Zonguldak Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısında Özel Halk Otobüsleri firmasına 2024 yılında gelir desteği yapılması teklifi komisyonlara gönderildi.

Zonguldak Belediye Meclisi’nin ikinci günde maddesinde yer alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.01.2024 tarihli ve 95507 sayılı,   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan dolu kadro derece değişikliğine ait III sayılı cetvelin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı okunarak plan ve bütçe Komisyonu havale edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.11.2024 tarihli ve 95894 sayılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30.11.2023 tarih ve 8086443 sayılı makam oluru ile Çevre Düzenlemesi için  yapılan 1.750.000,00.-TL. şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı okunarak plan ve bütçe Komisyonu havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.11.2024 tarihli ve 95897 sayılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30.11.2023 tarih ve 8086471 sayılı makam oluru ile Sıfır Atık İyi Uygulamaları, Çevre Kirliliğinin Giderilmesi için  yapılan 2.700.000,00.-TL. şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı okunarak plan ve bütçe Komisyonu havale edildi.

Gündemin beşinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.01.2024 tarihli ve 95895 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında Trafo Alanı olarak ayrılmış ve yerinde mevcut Trafo Binası olan,  Merkez İlçe, Karaelmas Mahallesi, 1729.04 m² yüzölçümlü 1536 Ada, 48 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına 1 (bir) kuruş iz bedelle kiralanabilmesi, ilgili Kurum ile Belediyemiz arasında “kira sözleşmesinin” imzalanabilmesi ve Tapu Müdürlüğünde söz konusu taşınmazın tapu kaydına “kira şerhi” işleminin yapılabilmesi için; Belediye Başkanımız Sayın Dr. Ömer Selim Alam’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı okunarak  İmar ve plan bütçe komisyonu havale edildi.
Gündemin altıncı maddesinde yer alan İşletme Müdürlüğünün 12.01.2024 tarihli ve 94909 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı sorumluluk alanında halk otobüsü ile toplu taşıma hizmeti yürüten otobüs işletmesi firmasına 2024 yılı için gelir desteği yapılması hakkındaki yazısı. Trafik ve plan bütçe Komisyonu havale edildi.
Zonguldak Belediyesi şubat ayı ikinci birleşim toplantısı 7 Şubat Çarşamba günü saat 14:00’te yapılmasına karar verildi. 

Kaynak: Ercan Demir