Zonguldak'taki tiyatro toplulukları, dayanışma ruhuyla bir araya gelen ve güçlerini birleştirerek Zonguldak Tiyatrosunun ilerlemesini ve bununla birlikte kentin kültür sanat hayatının gelişimine katkıda bulunmayı da hedefleyerek Zonguldak Tiyatro Platformu’nu (ZTP) kuruldu.

ZTP'nçden yapılan açıklama şu şekilde:

“Zonguldak'ta bulunan tiyatro toplulukları olarak, Zonguldak Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun Zonguldak tiyatrosunun sorunlarını görüşmek ve tiyatroların birlik olmalarını sağlamak için tüm tiyatrolara yaptığı toplantı çağrısı üzerine Eylül 2023'te bir araya geldik ve sonrasında platformun kurulması aşamasında Zonguldak Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu ile yaptığımız ortak çalışmaların sonunda Ocak 2024'te Zonguldak Tiyatro Platformu'nu kurduk.

Zonguldak Tiyatro Platformu (ZTP) Kurucu Tüzel Kişilikleri ZTP Mutabakat Metni çerçevesince Birikim Kültür Sanat Derneği ve Zonguldak Sanat Tiyatrosu Derneği olup, Zonguldak Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu, Çizgi Tiyatro, Devran-ı Alem Tiyatro, İlkşehir, Özel Oyuncular Tiyatrosu, Ters Köşe Tiyatro Topluluğu, Tiyatro Arın, Yol Tiyatrosu, Z Sahne, Zonguldak Kent Tiyatrosu, Cenk Demirel ve Dilan Şahin platformumuzun İletişim Ağındaki Destekçi ve İş birlikçi statüsündeki üyeleridir.

ZTP Yürütme Kurulumuz, Genel Koordinatör Melih Kibaroğlu, Genel Sekreter Erhal Koltuk ve üyeler Engin Çöl, Sürmeli Kayabaşı tarafından oluşmaktadır.

Zonguldak Tiyatro Platformu'nun kuruluş aşamasında bizleri bir araya getiren temel amaç sorunlarımızı ve önerilerimizi birlikte konuşmak, ancak en önemlisi birbirimizi duymak, sorunlarımızın farkına varmak ve birbirimizi anlamaktı. Zonguldak tiyatrosu olarak bir arada olmanın ve dayanışmanın gücünün önemini biliyorduk. Bu gücün, kolektif bir toplamla, belirli amaçlar etrafında tek vücut hareket etmesinin ne denli etkili olabileceğinin farkındaydık. Bu nedenle, Zonguldak tiyatrosunun tüm bileşenleri için bir dayanışma gücü oluşturmak amacıyla örgütlenme modeli olarak ‘’Platformu’’ seçtik.

Platformumuzun öncelikli amaçları:

-Zonguldak Tiyatrosu’nu desteklemek, Zonguldak Tiyatrosu’nun gelişimi için ileriye dönük kararlar almak ve çalışmalar yapmak.

-Yerel yönetimlerin kültür sanat politikalarının ve özellikle tiyatro alanında yürütülecek projelerinin oluşturulmasında etkin rol almak.

-Kamusal Sanat kavramı temelinde Kamusal Tiyatro fikrinin hayata geçmesi için çalışmalar yapmak ve Kamusal Tiyatro kavramının kamuoyu ve yerel yönetimlerle paylaşılması.

-Zonguldak'ta kurumsal bir tiyatro yapılanması için çalışmalar yapmak.

-Zonguldak Tiyatrosu’nun yaşadığı ve yaşayabileceği sorunları belirleyip, çözümler üretmek.

-Tiyatro seyircileri ile oyunlar haricinde buluşmak ve etkileşim içinde bulunarak tiyatro seyircilerinin beklentilerine yönelik çalışmalar yapmak.

-Tiyatro hareketi her zaman bir aydın hareketidir ve ayrıca tiyatronun açtığı her yol diğer sanat dalları için de öncü olmuştur. Bu doğrultuda Zonguldak kültür sanat hayatının sorunlarına çözümler üretmek ve gelişimi için katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak ve tiyatronun doğası gereği, sanatsal üretimin zemini olan toplumsal hayatın sorunlarına dair görüşünü ve tepkisini, uygun gördüğü kanallarla ve biçimlerle kamuoyu ile paylaşmak platformumuzun diğer amaçları arasında bulunmaktadır.

-Zonguldak Tiyatro Platformu'nun Zonguldak Tiyatrosu ve kültür sanat hayatının gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Örgüt modelimizin Zonguldak’ta kültür sanat faaliyetinde bulunan tüm bileşenlere örnek olacağını düşünmekle birlikte Zonguldak’ta kültür sanat faaliyetinde bulunan tüm bileşenleri, ZTP çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Ayrıca tüm yerel yönetimleri ve kurumları iş birliğine davet ediyoruz.”
Bunlar da ilginizi çekebilir.
 

Muhabir: Ersin Çorbacı