Mecliste görüşülen Zonguldak ili Çaycuma İlçesi Hacılar Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 161 ada, 295 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususu İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Köylere Yönelik Hizmetler, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi