Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü(TTK) Satın alma Dairesi Başkanlığı ı tarafından Fener Mahallesinde bulunan 8 adet lojmanın çatı onarımı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale 19.03.2024 tarihinde saat 15:00
TTK Satın alma Daire Başkanlığı  Toplantı Salonu gerçekleşecek.
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak İşe başlanacak.
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde iş tamamlanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ