Zonguldak Barosu'na bağlı avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.
5 Nisan Avukatlar Günü kutlama programına Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Baro Başkanı Türker Kapkaç ve avukatlar katıldı.
Valilik önündeki program Atatürk anıtına çilek sunumu saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nı okunması ile başladı.
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak baro başkanı Türker kapkaç şunları söyledi:
 "Yargının kurucu unsuru, hukuk devleti, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan ‘savunma mesleğine emek vermiş meslektaşlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı saygı ve minnetle yad ediyoruz.
 Bizler; Ulusal Bağımsızlığımızı kazandırarak Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Hukuk Devleti’nin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyen ve onun ilkelerini daima pusula olarak kabul eden, yaşamını hakka ve adalete adamış insanlarız. Bizler; HER ZAMAN VE HER ŞARTTA haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında, Hukukun üstünlüğünün; Temel Hak ve Özgürlüklerin, Demokrasinin; Laik, Sosyal Hukuk Devleti’nin ve Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız.
 Bugün avukatlar için de adalet!  ….    Diyoruz….
Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.
Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.
Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep “güçlü baro güçlü avukat”, “herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeş-leştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.
Bugün “avukat için de adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkânsız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:
- Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.
-Yalnızca hukuk mesleklerine giriş sınavı değil, staj sonrasında avukatlık meslek sınavı istiyoruz.
- Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.
- Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.
- Cmk ücret tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.
- Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.
- Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.
- Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.
- Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.
- Başta cmk ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için kdv indirimi istiyoruz.
- Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.
 - Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.
- Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.
- Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.
- Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.
- Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.
Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan avukatlar günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü barolar ve Türkiye barolar birliği olarak; 27 Nisan 2024 cumartesi günü Ankara’da “avukat için de adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz.
Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız.”


Dün Mazbatasını alarak Zonguldak Belediye başkanı koltuğuna oturan Tahsin Erdem,  avukatları yalnız bırakmadı. Avukatlar camiası da Erdem’e yeni görevinde başarılar diledi.

Muhabir: Ercan Demir