ZTSO Ev Sahipliğinde 08.01.2024 Pazartesi günü saat 14.00’de, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Konulu Toplantı Yapılacak. Toplantıda Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince 2024 Yılında uygulanacak olan Tarıma Dayalı Yatırımlara verilecek destekler anlatılacak.
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir,’’ Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51), 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle iş birliği yaparak Odamızda söz konusu desteklerin anlatılacağı bir toplantı tertip ettik. İlimizde tarımsal alanda iştigal eden işletme sahiplerini, işletme yetkililerini, tarımsal yatırım düşünen girişimcileri toplantımıza bekliyoruz. Tebliğ kapsamında;
Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,
Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,
Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,
Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar,
Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar,
Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar,
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,
Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar, 
Denizlerde yetiştiricilik,
İç sularda yetiştiricilik,
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik,
Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 
Hayvansal orijinli gübre,
Bitkisel orijinli gübre,
Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,
Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,
İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
destekleniyor’’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi