Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 9 ay süreli 24 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları başladı.
 Başvuru ve katılım şartları
 · Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
·  Kuruma kayıtlı olmak;
· 18 yaşını tamamlamış olmak;
·Emekli ve malul aylığı almamak; ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ ye katılabilir.
·Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç);
· Bir katılımcı Toplum Yararına Program kapsamında en fazla 9 ay çalışabilir. 27/09/2023 tarihinden itibaren toplamda 9 aydan az yararlanana kişiler, düzenlenecek programdan 9 aydan kalan süreleri kadar yararlanabilecek, 9 ay ve daha fazla çalışanlar ise programdan yararlanamayacaktır.
·Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin hesaplanan net tutarının 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP ‘ye katılamayacaktır.

(Haber Merkezi)