Ankara Milletvekili

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kanal Z'de katıldığı programda Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ile birlikte kendi partisinin milletvekillerine de verdi veriştirdi…

Milletvekillerinin Ereğli'ye sadece festival zamanında geldiklerini ve Ereğli'den " bihaber" olduklarını söyledi.

Halil Posbıyık'ın hefedinde özellikle CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş vardı…

CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Millletvekili Ünal Demirtaş için "Ankara Milletvekili" tanımlaması yaptı.

Halil Posbıyık'ın bu söylemi iki bakımdan isabetlidir.

1- Anayasamızın 80. Maddesine göre milletvekilleri sadece seçim bölgelerini değil, Türk Milletini temsil eder. Bu durum mevcut Anayasamızda açıkça ifade edildiği gibi, ilk Anayasamızda, yani 1924 Anayasasında da “Her meb'us yalnız kendini intihab eden dairenin değil, umum milletin vekilidir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bu bakımdan Sayın Demirtaş, aynı zamanda Ankara Milletvekili olduğu gibi, Edirne'nin, Kars'ın, İstanbul'un, Konya'nı, Adana'nın, özetle bütün illerimizin de milletvekilidir.  Yani, Ünal Demirtaş, sadece Zonguldak halkının değil, Zonguldak halkını da kapsayan tüm Türk Milleti'nin vekili olarak görev yapmaktadır.

2- Bir başka açıdan değerlendirme yapıldığında, Sayın Demirtaş iki kez üst üste Ankara'nın ( CHP Genel Merkezi'nin) güçlü desteği ile aday olmuştur. CHP Genel Merkezi'nin "kontenjan"adayı olabilmek kolay değildir.Bu durum Ünal Demirtaş'ın CHP Genel Merkezi'nde ne kadar ağırlıklı bir siyasetçi olduğunun da göstergesidir.

Dolayısı ile parti içi siyaset bakımından da " Ankara Milletvekili" olarak tanımlanması mümkündür.

* * *

CHP Zonguldak Milletvekillerinin "Ereğli'den bihaber oldukları konusuna gelince…

Bu konuda rivayet muhteliftir…

Ünal Demirtaş veya Deniz Yavuzyılmaz Ereğli'ye her gelişlerinde bunu davul-zurna ile ilan etmiyor.

Her iki milletvekilinin Zonguldak İli'nin bütünlüğü içinde bütün ilçelerimizin sorunlarını gündeme getirdikleri aşikardır. Elbette CHP milletvekilleri "icraat" mevkiinde bulunmadıkları için çabaları yetersiz kalıyor olabilir, ancak "ilgisiz" kaldıklarını söylemek biraz haksızlık olur.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş arasında parti içi nedenlerden kaynaklanan soğuk rüzgarlara rağmen, mesela, Ünal Demirtaş'ın Ereğli Belediyesi'nin çalışmalarına ait olumlu paylaşımlar yaptığı biliniyor.

Halil Posbıyık'tan " Sayın Belediye Başkanımız", Ereğli Belediyesi'nden ise " Ereğli Belediyemiz" olarak söz eden  Ünal Demirtaş'ın, aynı uslupla karşılık görmediği vakıadır, ancak her iki milletvekililin de parti içi polemiklere neden olmamak üzere azami sabır ve çabayı gösterdikleri de anlaşılmaktadır.

Bir not daha ekleyelim…

Sayın Posbıyık bu açıklamaları yaptığı sırada CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM'de Zonguldak'ın yollarını gündeme getiriyordu.Bu yollar arasında Ereğli'nin "bitmeyen" yolları da bulunuyordu.

* * *

Son 20 yıldır gazeteci kimliğimizle Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın "Ereğli adına" yaptığı mücadeleyi yakından izliyoruz.

Elbette "şehir emini" sıfatı ile bu mücadeleyi yapmak durumundadır.

Özellikle, son yıllarda ERDEMİR üst yönetiminin Ereğli'ye "uzak" kalışı, geçmişte sırf ERDEMİR işçilerinin hakkını-hukukunu savunduğu için, o işçileri asıl savunması gereken sendika yöneticilerinin hedefi haline gelip, fiili saldırılara uğraması, Ereğli'ye gerekli yatırımların gelmeyişi, diğer tüm ilçelerimiz gibi Ereğli'nin de göç edilen bir ilçe durumuna gelmesi Halil Posbıyık'ın sesini yükseltmesine neden olmuştur.

Ancak, Halil Posbıyık'ın bu mücadeleyi, CHP'nin iç siyaseti veya CHP milletvekilleri üzerinden değil, gerçek mecrasında yapması isabetli olacaktır.

* * *

Sözün özü şudur ki…

Milletvekillerini eleştirelim…

Amenna…

Ne var ki, çizmeyi de aşmayalım.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner299

banner114