MAKZON’a karşı çıkmak

MAKZON ( makine üreten işletmelerin kümelenmesi )  ilimizde kömür madenciliği ile birlikte gelişen ve özellikle TTK Merkez Atölyesi’nde yoğunlaşan makine üretim kültürünün özel sektör eliyle yeniden hayat bulması için Zonguldak Valiliği öncülüğünde oluşturulan bir proje…

İlimizin bu alanda kaybettiği yılların telafisine olanak sağlayacak, ekonomik, sosyal ve üretim kültürüne yeni bir boyut kazandıracak mükemmel bir proje…

Önce bu konuya yıllar önce söylenmiş sözlerden birini hatırlatarak başlayalım…

“ Kömürü, demiri-çeliği biz ürettik, sobayı gittik Kayseri’den aldık “

Özetle, madencilik sektörüne bağlı yan sanayi oluşturamadık, bu yüzden sektörel çeşitlilik sağlayamadık.

*

MAKZON Projesi, Sayın Valimizin desteği ve kamu ve özel sektörün önemli temsilcilerinin katılımı ile makine üretimi yapan tüm sanayici ve esnaflarımızı bir merkezde toplayıp, kümelenmeyi öngörüyor.

Projeye dahil olan kurumlar arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile ilimizin önde gelen makine üreticisi iş insanları ile sanatkarlarımız da yer alıyor.

Aynı proje kapsamında ZBEÜ’nün TEKNOPARK’ı da bulunuyor.

Projenin gerçekleşmesi ile yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacağı gibi, bilimsel ve teknik yöntemlerin de kullanılacağı makine üretimleri ile ilimize yeni ve çok önemli bir ekonomik alan da kazandırılmış olacak.

Özetle, Ankara’daki OSTİM benzeri bir sanayi-ticaret merkezi kurulmuş olacak.

*

Çoktandır gündemde olan MAKZON Projesi, Zonguldak Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin itirazları nedeniyle sekteye uğradı.

İtirazların gerekçesi, Üzülmez Kültür Vadisi Projesi’ne zarar vereceği yönündeki görüşler…

Oysa bu konu, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda görüşüldü, kurulun tavsiyesi gereğince projenin fiziki kısmı revize edildi, böylece CHP’li üyelerin endişeleri de giderilmiş oldu.

Bu konuda aylar önce ZESOB Başkanı Sayın Muharrem Coşkun ile görüşmemiz sırasında aynen şöyle söylemişti :

“ Biz, MAKZON’da çimento fabrikası, kağıt fabrikası, ya da termik santral kurmuyoruz.

Çevre kirliliğine neden olacak hiç bir üretim yapılmayacak. Emek-yoğun bir çalışma ile teknoloji de kullanılarak makine üretimi yapılacak.”

*

Zonguldak Belediye Meclisi İmar Komisyonu’nda CHP’li üye Sayın Turgut Aydın’ın, “ Üzülmez Kültür Vadisi Projesi’ne zarar verir” düşüncesi ile MAKZON Projesi’ne karşı çıktığı ve bu nedenle projenin sekteye uğradığı biliniyor.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız gibi, projenin hiçbir çevresel etkisi olmayacağı ve bu konuda endişeye gerek olmadığı açıkça anlaşılıyor.

*

Tekrar edelim…

MAKZON Projesi, ilimizin bu alanda kaybettiği yılları telafi edecek, çok iyi hazırlanmış, bin kişiye istihdam sağlayıp Zonguldak insanına yeni ekmek kapıları açacak, yeni bir sektörel alan kazandıracak, geçmişten gelen makine üretim kültürünü gelecek kuşaklara taşıyacak çok ciddi sosyo-ekonomik bir projedir.

İşte bu nedenle MAKZON Projesi’ne karşı çıkan  

“Zonguldak’ın geleceğine” karşı çıkmış olur.

Bunun vebali büyük olur.

Orada çalışacak bir kişinin elleri onların yakasında olur.

Sayın Turgut Aydın ve CHP’li üyelerin kesinlikle böyle bir niyetle hareket ettiğini düşünmüyoruz, ancak projenin revize edildiğini de dikkate alarak bir an önce projenin imar durumunun onaylanması yönünde hareket etmeleri gerekiyor.

Aksi halde Zonguldak’ın kaybedilmiş yıllarına yenilerinin eklenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Erhan ÇAKMAK

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner314

banner303

banner313

banner94

banner31

banner299

banner319

banner320

banner266