Rödövansın sesini duyun !

Rödövans işletmecileri Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ile bir araya geldi…

Rödövans işletmecileri dert anlattı, Hamdi Uçar dert dinledi.

Zonguldak’ta rödövans işletmecilerinin sesini duyuran isim AKKURT Madencilik işletmecisi Alalattin Kurnaz’dır.

Rödövans işletmecileri içinde çok iyi durumda olmasına ve rödövansın tüm kurallarına harfiyen riayet etmesine rağmen, Sayın Alaattin Kurnaz hem kendi işletmesi, hem de diğer rödövans işletmecileri için “kaygılı” görünüyor.

Bunun nedenleri var…

Birincisi, yeni tespit edilen asgari ücretin sözkonusu işletmelere yüksek maliyetler eklemesi…

Alaattin Kurnaz’ın ifadesine göre, yeni asgari ücretle birlikte bir işçinin işverene maliyeti 14-15 bin lirayı bulacak.

İkincisi ise yine yılbaşından itibaren ton başına rödövans ücretinin 60 TL’den 100 TL civarına çıkacak olması…

Bu da rödövans işletmelerine yeni ve büyük maliyetler ekleyecek.

*

Tekrarında fayda var…

Rödövans işletmeleri herkesin anlayacağı bir dille ifade etmek gerekirse, TTK’nın üretimden çekildiği, terk ettiği sahalarda, TTK ile sözleşme yapıp, bu sahalarda üretim yapan özel kömür işletmelerini tanımlıyor. 

Özetle, TTK’nın bin yıl geçse bir daha üretim yapmayacağı atıl sahaları ekonomiye kazandırmak, devlete vergi ve SGK primi, TTK’ya rödövans ücreti ödemek, üretim yapmak, istihdam sağlamak gibi sorumlulukları üstlenmiş olan bu işletmeler ayakta kalma mücadelesi veriyor. 

Üretim maliyetlerindeki yüksek artışlara rağmen, halen yaklaşık 2 bin işçi ile TTK’nın 7 bin işçi ile ürettiği kömüre eşdeğer kömür üreten rödövans işletmeleri devletin teşvik edici, kolaylaştırıcı elinin kendilerine uzanmasını bekliyor.

Rödövans işletmecisi Alaattin Kurnaz, hem kendi işletmesi, hem de rödövans işletmelerinin geleceği bakımından “teşvik” talebinde bulunuyor.

Bu talebin içeriği, rödövans işletmelerinde çalışanlara ödenen iki asgari ücretten birinin devlet tarafından karşılanması ile ton başına ödenen rödövans ücretinin minimum düzeye indirilmesinden ibaret…

*

Devlete vergi ve SGK primi, TTK’ya rödövans ücreti ödeyen, üretim yapıp istihdam ve katma değer sağlayan rödövans işletmelerinin bu talepleri afaki ve abartılı talepler değil…

Eğer bu talepler karşılanırsa, kömürün dünya piyasalarında tavan yaptığı günümüzde Zonguldak taşkömürü üretiminin rödövans işletmeleri eliyle hızla artması sonucunda devletin zarar etmesi sözkonusu olmayacak, aksine yerli ve milli üretimin kısa sürede milyon tonlara ulaşması ile çok daha kazançlı çıkacaktır.

Konunun Zonguldak milletvekillerince Ankara’ya iyi anlatılması, bir başka deyişle, “ Alaattin Kurnaz’ın anlattığı gibi “ anlatılması gerekiyor.

Sadece anlatmakla kalmayıp, ciddi ve devamlı bir şekilde takibi de gerekiyor.

Aksi halde sektörün en iyilerinden biri olan Alaattin Kurnaz dahi işçi sayısını azaltmayı düşünüyor.

Rödövansın ilimize ne kazandırdığını anlamak için böyle bir sonucu beklemesek iyi olacak.

Erhan ÇAKMAK

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner314

banner303

banner313

banner94

banner31

banner299

banner319

banner320

banner266