Bütçe Nedir? TDK Sözlük Anlamına Göre Bütçe Ne Demek?

Bütçe kelimesi bazı yerlerde karşımıza çıkması olası olan kelimelerden biridir. Günümüzde çok az insan Bütçe kelimesinin anlamını bilmektedir. Dolayısıyla anlamı bu kelimeyi ilk defa duyan herkes tarafından merak edilmektedir. İnsanlar farklı kaynaklardan bu kelimenin anlamını araştırmaktadır.

Bütçe Ne Demek?

Bütçe, gelir ve giderlere dayalı bir denge planıdır. Başka bir ifadeyle, bir ay veya bir yıl gibi belirli süre boyunca ne kadar para kazanacağınızı ve ne kadarını harcayacağınızı öngörür.

Bu düzenlemeyi yaparken finansal hedeflerinizi de göz önünde bulundurur. İyi bir bütçe planı tüm ihtiyaçları, istekleri, acil durumları ve gelecek için yapılan tasarrufları içermelidir. Yani bütçeleme, sadece sınır koymak ya da kendini bir şeylerden mahrum bırakmakla ilgili değildir; paranın kontrolünü ele almaktır. Bir kişi, aile, şirket veya devlet için hazırlanabilir.

Belli bir süre içindeki gelir ve giderleri teker teker inceleyen hesap cetvellerine denir. Genel olarak bu sözden devlet bütçesi anlaşılır. Devlet bütçesinin dışında belediyelerin, İktisadi devlet teşekküllerinin, cemiyetlerin de bütçeleri vardır. Ayrıca fertlerin ve ailelerin de bütçeleri olabilir.

TDK’ye Göre Bütçe;

Fransızca budget

1.isim Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.

"Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı."

Samiha Ayverdi

2.isim Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.