Hematoloji Uzmanı Nedir? TDK Sözlük Anlamına Hematoloji Uzmanı Ne Demek?

Hematoloji Uzmanı kelimesi bazı yerlerde karşımıza çıkması olası olan kelimelerden biridir.

Günümüzde çok az insan Hematoloji Uzmanı kelimesinin anlamını bilmektedir. Dolayısıyla anlamı bu kelimeyi ilk defa duyan herkes tarafından merak edilmektedir.

İnsanlar farklı kaynaklardan bu kelimenin anlamını araştırmaktadır.

Hematoloji Uzmanı nedir?

Kan ile ilgili hastalıkların teşhis, tedavi ve takibini yapan hekimler Hematoloji Uzmanı olarak tanımlanır. Hematoloji Uzmanı araç, gereç ve ekipmanları doğru bir şekilde kullanarak hastaların muayenesini ve tedavisini gerçekleştirir.

Hematoloji Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hematoloji uzmanı, işçi sağlığını, iş güvenliğini, çevre koruma düzenlemelerini, mesleki verimlilik ve kalite gerekliliklerini iyi bir şekilde sağlayabilmek adına çeşitli görevlerle yükümlüdür. Yerine getirmesi gereken görevlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

 • Hastanın fiziki muayenesini gerçekleştirmek,
 • Hastanın şikayetleri hakkında detaylı bilgi alarak hasta kayıt formuna kaydetmek,
 • Teşhise yönelik, kan sayımı, biyokimya, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, Folik asit düzeylerinin incelenmesi, kültürler, radyolojik ve özel tanı testlerinin yapılmasını talep etmek,
 • Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarını değerlendirerek, hastalığı teşhis etmek,
 • Hastanın tedavisini gerçekleştirmek,
 • Hasta ve hastanın yakınlarına, hastalık, hastalığın tedavisi, riskleri ve koruma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
 • Bünyesinde görev alan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetimi adına sorumluluk üstlenmek,
 • Kan ve kan ürünlerinin uygun koşullarda doğru hastalara naklini sağlamak.

 

Hematoloji Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Hematoloji üniversitelerde, İç Hastalıkları ve Pediatri ana bilim dallarına bağlı şekilde örgütlenen bir bilim dalı olarak hizmet verir. İç hastalıkları ve pediatri uzmanlığından sonra 3 yıl süren ikinci bir eğitimle hematoloji uzmanı unvanı alınabilir.

Hematoloji Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hematoloji uzmanlığı, kan hastalıklarında hizmet sağlar ve en küçük operasyonda bile uygulanacak tüm işlemleri detaylarıyla bilmek açısından önem taşır. Hematoloji uzmanı olmak için alınması zorunlu kılınan teknik eğitimler arasında şunlar bulunur;

 • Akut Lösemiler
 • Hematolojide Laboratuvar
 • Tümör Lizis Sendromu
 • Hipoplastik Anemiler
 • Kan Grupları ve Kan Transfüzyon Reaksiyonları
 • Kök Hücre
 • Yaşlılarda Kök Hücre Transplantasyonu

 

TDK’ya Göre Hematoloji Uzmanı;

TDK sözlüğünde Hematoloji Uzmanı kelimesi ilişkin herhangi bir bilgi bulunamamıştır.