China Coal Construction Corp…

China Coal Construction Corp. Çin’in bir devlet firmasıdır.
Dünyanın değişik bölgelerinde madencilik ve inşaat üzerine dev ihaleleri gerçekleştiren bu firmanın ilimizle çok yakın bir ilgisi var 
Bu firma Türkiye’de 2017 yılında TTK Karadon 1 No’lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi işini aldı ve işini tamamlamak üzere.
İsterseniz en başa dönelim:
TTK Karadon Müessese’sinde kömür üretiminin alt kotlara inmesi sonucu kömür ihracında kullanılan Çatalağzı Kuyusunun da derinleştirilmesi gerekmekte, ancak Çatalağzı Kuyu, su gelirinin özellikle kış aylarında çok yüksek seviyelerde olması sebebiyle kömürün Çatalağzı Kuyudan Lavuara nakli zorlaşmakta ve kömür üretimini kış aylarında zaman zaman sekteye uğratmaktaydı. Ayrıca Çatalağzı Kuyu dibindeki tulumbaları besleyen elektrik motorlarındaki arızalar ile kuyu içerisinde yer alan borulardaki korozyon ve çürümeler neticesinde oluşan arızalar sonucunda kuyu dibindeki suyun ihracında büyük problemler yaşanmaktadır. Gerek yukarıda özetlenen olumsuzluklar ve gerekse söz konusu kuyunun bulunduğu bölgenin jeolojik yapısından dolayı, Çatalağzı Kuyusunu derinleştirmenin ekonomik olmaması nedeniyle hazırlanan ve toplam uzunluğu 829 metre olarak belirlenen kuyu projesi kapsamında; +49/-420 Kuyu İçi Tahkimat ve Onarım, -420/-780 kotları arasında derinleştirme çalışmaları yapılarak 6,5 metre çapında Skip Kuyu olarak teçhiz edilmesi düşünülen kuyunun –540 ve –700 katında iki adet çift taraflı inset yapımı ve 5 metre çapında 20 metre derinliğinde Silo Bürü yapımı planlandı ve İlk defa Müessese 2007 Yılı Yatırım Programında Arama-İhzarat Projesinin bir alt kalemi olarak “I No.lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi” işi yer aldı. 2010 tarihinde meydana gelen kaza Karadon Yeni Servis Kuyusunda (KYSK’da) hasara neden olmuş ve I No.lu Kuyu aktif kullanıma alınmasıyla birlikte. 2010 yılında meydana gelen patlama sonrası iş yerlerinin çalışılabilir duruma getirilmesi için yapılan çalışmalar 2012 tarihine kadar devam etti ve bu nedenle 2010 ile 2013 yılları arasında I No.lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi işinde yatırım yapılmamıştı. 2014 yılında ihale çalışmaları devam eden projede, Çatalağzı Kuyusunun terk edilmesi ve -360 katında uygun bir lokasyonda su sızdırmaz bir barajın inşa edilerek gelecekte çalışma yapılacak iş yerleri ile bağlantısının kesilmesi ve bu amaçla hazırlanacak ihale dokümanlarının esasını teşkil edecek sızdırmaz bir barajın yapılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda 2008 yılında İTÜ’ye teknik bir çalışma yaptırılmış, ayrıca DSİ’den görüş alınarak ön çalışma yaptırılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yaptırılan baraj projesinin verileri de dikkate alınarak bir uygulama projesi yaptırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Karadon I No.lu Kuyu İhalesi için gerekli olan uygulama projesinin yaptırılması hususunda alınan kararlar doğrultusunda bu konuda uzman bir kuruluş olan ve DMT çatısı altında IMC Montan ve DMT firmasına “Yeraltı Su Sızdırmazlık Uygulama Projesi” yaptırılmıştır. Söz konusu proje 08/2014 tarihinde kurumumuza teslim edildi. Ve 2017 yılında ise Karadon I No’lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi projesi Genel Müdürlük Makamının olurları ile 05/2017 tarihinde ihalesi yapıldı ve ihaleyi Çinli devlet firması olan “China Coal No:3 Construction Corp. Ltd” kazandı. Çinli firma 08/2017 tarihinde sözleşmeyi imzalamasın ardından 10/2017 tarihinde firmaya yer teslimi gerçekleştirilerek fiili anlamda çalışmalara başlanıldı.
Ve 3 yılda imkansızı başaran Çinli Devlet firması “China Coal No:3 Construction Corp. Ltd.” pandemiye rağmen işi zamanında tamamlamak üzere.

Ve Bugüne kadar Proje kapsamında;
-780 Kotuna kadar derinleştirme, Katlarda insetler ve skip cepleri, Bant konveyörler ve silolar olmak üzere ana iş kalemleri tamamlanırken, karo sahası düzenleme işlemleri, Çatalağzı sızdırmazlık baraj inşaatı ve test çalışmaları neredeyse bitmek üzere.
Nisan sonu ya da Mayıs ayı başında TTK Karadon 1 No’lu Kuyu ve tesisi kuruma teslim edilecek.


ÇİNLİ FİRMA BU İŞİ ÇOK İYİ BİLİYOR..

Hatırlanacağı üzere Karadon Yeni servis kuyusu ve tesisini de Çinli bir devlet firması inşa edilmişti.

Hani merhum Barışmanço’nun ünlü bir otomobil firması reklamında kullandığı replik vardı ya
“Adamlar bu işi biliyor” diye
İşte Çinli’lerde madencilik kuyusu kazmada gerçekten işinin gerçekten ehliler,
TTK ihaleyi Çinli firmaya vermekle ne kadar da akıllılık etmiş.

TTK’nın derinleştirilmiş kuyu sayısı Karadon’da 2 ve Gelik’te 1 olmak üzere toplam 3 adet -800 koduna kadar inen derinleştirilmiş maden kuyuları ile birlikte artık daha derin kotlarda kurum üretim yapabilme imkanına kavuşmuş olacak.

Çinli firmayı pandemiye rağmen işini aksatmadan yürüttüğü için kutluyorum.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner303

banner299

banner114