Suat Özçağdaş kim

Seçime sayılı günler kala partiler adaylarını açıklamaya başladı. CHP’den milletvekili adayı olan Suat Özçağdaş’ın ise kim olduğu merak ediliyor. Peki Suat Özçağdaş kimdir? İşte detaylar…

28. dönem milletvekili seçimlerine az bir zaman kala milletvekili listeleri netlik kazanmaya başladı. CHP İstanbul milletvekili adayları arasında bulunan bir isim de Suat Özçağdaş oldu. Peki Suat kimdir? İşte detaylar..

SUAT ÖZÇAĞDAŞ KİMDİR?

1993 yılında SHP Gençlik Kolları Genel Sekreter Yardımcılığı ile başlayan siyasi yolculuğu, 1996 yılında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Adaylığı ve sonrasında çok çeşitli seçimlerde parti çalışmaları ile devam etti. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan ve bir süre aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışan Suat Özçağdaş, daha sonra Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği (Kızılay) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi büyük çaplı sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapmıştır.

 Kızılhaç-Kızılay Hareketi kariyeri boyunca Türkiye, Kosova ve Endonezya gibi ülkelerde psikososyal destek programları kurdu ve yönetti. Suat Özçağdaş'ın kuruluş sürecini yürüttüğü Kızılay Psikososyal Destek Programı, 1999 Depreminden etkilenen bölgelerde psikososyal destek merkezlerinin kurulması süreci ile başlayıp zaman içinde bu merkezlerin toplum merkezlerine dönüşmesi ile gelişti. Türkiye'deki birçok afet ve acil durumdan sonra afetzedelere psikososyal destek hizmeti sağlayan program, yurt dışında Endonezya, Sri Lanka, Pakistan, İran ve benzeri Kızılay insani yardım operasyonlarında uygulandı ve IFRC tarafından uluslararası çapta iyi örnek olarak değerlendirildi. 2005 yılından bu yana yaklaşık 6 yıl boyunca Eğitim ve Gönüllü Departmanı Yöneticiliği yaptığı TEGV'de; Vakfın 35 ilde 87 etkinlik noktasında verdiği eğitim ve gönüllü hizmetlerini yönetmek; TEGV bünyesinde görev yapan 10.000 aktif gönüllünün arama-bulma, oryantasyon, eğitim, görevlendirme, motivasyon ve raporlama süreçlerini koordine etmek; gönüllü eğitimleri geliştirerek 1.000'e yakın gönüllü yerel eğitmenin yetiştirilmesini ve bu eğitmenler aracılığıyla her yıl yaklaşık 20.000 katılımcıya eğitim verilmesini sağlamak; her yıl 150.000'den fazla çocuğun çeşitli eğitim etkinliklerinden yararlandığı TEGV Eğitim Programını oluşturmak; çocuk eğitim programlarının içerik, materyal, mekan geliştirme, saha uygulama ve ölçme-değerlendirme süreçlerini yönetmek; Türkiye'de eğitim, sivil toplum ve gönüllülük alanında gerçekleştirilen çalışmalarda Vakfı temsil etmek gibi görevleri yerine getirdi. Vakfın ulusal ve uluslararası şirketler ile birlikte hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetti.

Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği afet müdahale, eğitim ve gönüllülük projelerinin yanı sıra son yıllarda sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarında Türkiye'de öncü çalışmalara katılmış, bu yıl 5.si verilen Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimciler Ödülleri kapsamında finalistlerin belirlendiği seçici kurullarda yer aldı ve finalistlerin eğitim programını geliştirerek, eğitimlerini verdi. TEGV sonrası kariyerini karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreterek hayata geçirecek ve insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamaya katkıda bulunacak bir oluşum kurarak sürdürmeye karar veren Suat Özçağdaş, bu amaçla, çeşitli üniversitelerde görev alan akademisyenler ve çok çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan gönüllü ve profesyonel arkadaşları ile birlikte Türkiye'nin ilk Sosyal İnovasyon Merkezi'ni kurdu. 

 Halen Soma'da 3 gönüllü proje yürüten Suat Özçağdaş, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği, Türk Psikologlar Derneği ve Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte bu gönüllü faaliyetlere devam etmektedir. Soma Dayanışma Ağı, Ulusal Gönüllülük Komitesi, Mevsimlik ve Gezici Tarım İşçilerinin Çocukları Platformu, Sivil Toplum Afet Platformu gibi çok sayıda sivil toplum ağında görev alarak gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sivil toplum, gönüllülük ve afet yönetimi alanlarında halen çok sayıda projede gönüllülük, danışmanlık, jüri üyeliği gibi faaliyetler gerçekleştirmekte; çok çeşitli üniversiteler ve STK'ların ilgili kurullarında yer almakta; makaleler, röportajlar ve yayınlar ile toplumsal farkındalığın artmasına katkı yapmaktadır. Evli ve Deniz adında bir oğlu olan Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Üsküdar İlçe üyesidir.