ZONGULDAK- BARTIN VE KARABÜK ÜÇGENİ(3)

Zonguldak – Bartın ve Karabük üçgenini değerlendirmeye devam ediyoruz.

İki gündür Karabük tahlili yapıyoruz.

Aslında iki gündür yaptığımız tahlil Karabük adına sondu.

Karabük ile ilgili yazılarımıza birçok yorumda geldi.

Mesaj geldi.

Görüşlerimize ilave öneriler geldi.

Biraz daha Karabük projeksiyonu açarak yol alalım.

Değerlendirmeye olumlu olması adına, katkı vermesi adına, irdeleyerek devam ediyoruz.

Karabük’ün neden sahipsiz sözlerini kullanıldığının açılımını yapıyoruz.

Karabüklülerin sadece il merkezine sıkışıp kaldıklarını söylüyoruz.

İl dışına çıkma hevesleri neden yok?

Yanı başlarında deniz.

Zonguldak.

Geçmiş uzun dönem illeri olan Zonguldak.

Karabük’ün merkezinde Zonguldak caddesi bile her daim var ve dile getiriliyor.

Karabük’ün en merkezi caddelerinde 67 plakayı devamlı ve sürekli görüyoruz.

Plakasını değiştirmeyen Karabüklüler var.

Böyle bir Zonguldak yakınlaşması olan Karabük'ün sahipsiz sloganı beni rahatsız ediyor.

Ve kendi adıma bu durumu iş bilmemenin bir adı olarak adlandırıyorum.

Karabük’ün her zaman sahibi vardır.

En çok da Zonguldaklılar sahip olacaktır

Çıkacaktır:

Karabüklüler de Zonguldak’ ta ki haklarını ve hukuklarını arasın, haklı isteklerini dile getirsin.

Kömür İse kömür.

Deniz İse deniz.

Limansa liman.

Endüstri merkezi ise endüstri merkezi.

Karabük’ün Dünya’ya açılan kapısı olarak Zonguldak tüm rezervlerini sunmaya hazır.

Nazır.

Bunu da herkes böyle bilsin.

Susan bir Karabük değil.

Konuşan bir Karabük istiyoruz.

Halen daha Zonguldak’ ta.

Filyos limanı.

Endüstri merkezinde ki haklı istek ve taleplerini dile getirmeyen Karabük istemiyoruz.

Tapulu arazisine, deniz içi ve deniz dışı.

Saha tahsislerine.

Haklı liman sahasına.

Sahip çıkan bir Karabük istiyoruz.

Filyos limanının ana kurulma nedeni Zonguldak ve Karabük’tür.

Lokomotifi KARDEMİR’ dir.

Dediğim gibi.

Zonguldak limanı ve diğer limanlarımız her daim Karabük’ün sanayisine.

Başta KARDEMİR’ e ev sahibi niteliğinde tahsislidir.

Hiç kimse bu konuda konuşamaz.

Yorum dahi yapamaz.

Bununla birlikte.

Karabük’ün artık Filyos limanında.

Endüstri merkezinde acil odaklı

Acil sanayi, eylem planı ile birlikte.

Yer alması gerekiyor.

Halen daha ne bekliyoruz.

Neyi bekliyoruz.

2023 Türkiye'sinde bu durum çözülmeli.

Bizler Zonguldak kısmında elimizden geleni yapıyoruz.

Yapmaya da geçmişten bugüne olduğu gibi devam edeceğiz.

Karabük’ün burada olması.

Zonguldak –Karabük birlikteliğine inanılmaz güç verecektir.

Zonguldak şahlanacaktır.

Karabük uçacaktır.

Zonguldak tarafı bu kadar derinsel analizler yaparken.

Karabük tarafı susamaz.

Hele ki bazı basın ayağı ‘’Sahipsiz Karabük’’ diyerek slogan atamaz.

Böyle bir hakları yok.

Hukukları hiç yok.

Tekrar yeniden il yapamayacağımıza göre.

O zaman sahipsiz Karabük’ün içini dolduracaklar.

Sahip çıkacaklar.

Haklı olan Karabük'ün çıkarlarını sanayi adına ve diğer ekonomi çeşitliliği adına koruyacaklar ve kollayacaklar.

Zonguldak –Karabük birlikteliğine, bütünleşmesine katkı verecekler.

Biz veriyoruz.

Onlarda verecekler.

Seyretmek yok.

Tribün tavrı hiç yok.

Hep beraber ve hep birlikte sloganı ile.

Birlikten güç doğar mantığı ile.

Yolumuza devam edeceğiz.

Önceliğimiz limanımızın üst yapısı ve tahsisi.

Sonrası endüstri merkezi.

Endüstri merkezinde KARDEMİR’ in haklı olan saha paylarının tahsisi.

KARDEMİR 2’ nin kurulmasının adına fizibilite çalışmalarının başlaması.

Artık dünya ölçeğinde bir demir ve çelik sanayinin devamlılığı adına ürün çeşitliliğinin de pek çok geniş alanda değerlendirilmesi.

Hammadde kömür temini için yerli ve milli bakışının içinin dolması adına kömür teminin tedarikçilerin kamu ve özel sektör sanayi ile Zonguldak merkezli görüşmelerin devamının sağlanması.

Bugün alınan kömür hammaddesinin artırılması.

Tabi ki bu durumda bizlerin kömür üretimimizi artırmamız' dan geçiyor.

Kömür üretimi adına oluşan düşüncelerinde olgunlaşmasının bir ayağının uygulamaya geçmesi adına girişimlerin süratle sürdürülmesinin de hayata geçmesinin adımları bugün ve şimdiden yatırım, istihdam ve üretim odaklı başlamalı.

Start almalı.

Madem yerin altında Zonguldak’ın geniş havzasında tam iki milyar ton taşkömürü.

Koklaşabilir kömür var.

Bu bir şekilde değerlendirilecek.

Yer üstüne çıkartılacak.

Ekonomiye kazandırılacak.

Kamu eli ile.

Özel sektör eli ile.

KARDEMİR eli ile.

Ve çok önemli bir dip not ilave edeyim.

Zonguldak kamu madenciliği kok fabrikasını artık kurulmalı.

Çelik sanayinin hizmetine sunulmalı.

Bu konuda kamu madenciliği adına biliyoruz ki, tüm çalışmalar tamamlandı.

TTK nezdinde.

GMİS desteği ile.

Bakanlık oluru ile.

Ve şimdi Cumhurbaşkanlığı Stratejik Plan ve Bütçe başkanlığına gönderilen dosyanın sonucu bekleniyor.

Tabi ki son nihai kararı Cumhurbaşkanımız uhdesinde ve tasarrufunda verilecektir.

Milyarlık yatırım 2023 yılında hayata geçecektir.

Bize göre kok fabrikası çalışmaları adına özel sektör kömür madenciliğimizde bu konuda bir yatırıma imza atmalıdır.

Bunu başarmalıdır.

İnanıyorum ki özel sektör kömür işletmeleri bunu başardıklarında kendilerini de kömür sanayisinde çok güçlü ispatlamış olacaklardır.

Bir ara bu konunun düşünüldüğünü geçmiş zaman diliminde biliyorum.

Ekonomik krizlerin sıklıkla yaşanması, dünya kömür fiyatlarının inişli ve durağan grafik izlemesi bu yatırıma fren koydu diye biliyorum.

İnşallah önümüzde ki çok yakın günler.

Kok fabrikası adına kamu ve özel sektör girişimcilerinde desteği ile peş peşe açılacaktır.

Önce kamu kok fabrikası.

Peşine de özel sektör kok fabrikası.

İhtiyaç o kadar çok ki.

İşte o zaman kömürden para kazanmanın da keyfine çok güçlü varılacak.

Hatta enerji ihtiyacımızı bile karşılayacağız.

Şimdilik nokta derken.

Karabük ile ilgili detay ve analiz' lerimize burada artık nihai son veriyoruz, yarın Bartın ile devam edeceğiz.

Biliyoruz ki Bartın il oldu.

İl oldu ama teşvikli il olması sayesinde ayakta kaldı.

Bugünlere geldi.GU

Zonguldak –Bartın ve Karabük üçgeninde yarın Bartın ilimizi değerlendireceğiz.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner355

banner319

banner94

banner300

banner299

banner348

banner266