Yanlış hesap, Külliye'den geri döner

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ( EPDK ) yerli ve ithal kömür üreten santralların elektrik fiyatlarını düzenleyen yeni kararı olduğu gibi uygulamaya geçerse eğer, Zonguldak'ta rödövans işletmeleri "bitmiş" demektir.
Anılan karar, havzalarda üretilen kömürün "üretim maliyetleri" düşünülmeden, ülke genelindeki bütün kömür havzalarını aynı kategoride değerlendirerek alınmış hatalı bir karardır.
Örnek verelim…
Soma'da üretilen linyit kömürü ile Zonguldak'ta üretilen taşkömürünün üretim maliyetleri aynı değildir.
Zonguldak taşkömürünün üretim maliyeti Soma linyit kömürünün üretim maliyetinin en az üç katı olarak görülmektedir.
Konu, Zonguldaklı rödövans işletmelerini yakından ilgilendiriyor.
Şu anda  2 bin 800 kişiye istihdam sağlayan rödövans işletmelerinin başlıca müşterileri ilimizdeki elektrik santralları olup, bu kararın ardından "yerli kömür kullanmamak" yönünde hareket edeceklerini deklere etmişlerdir.
EPDK tarafından ithal kömürle üretilen elektriğin fiyatı 2 bin 500, yerli kömürle üretilen kömürün fiyatı ise bin 200 TL olarak belirlendiğinden, ilimizdeki elektrik santralları yerli kömürden vazgeçme kararı almak durumunda kalmıştır.

*
Sayın Cumhurbaşkanımızın üretime yönelik bütün söylemlerinde "yerli ve milli " kaynakların kullanılması yönünde talimat verdiği bilinmektedir.
EPDK'nın havzaların üretim özelliklerini dikkate almadan verdiği bu karar, özel sektör eliyle üretilen "yerli ve milli" taşkömürü üretiminin sona ermesi anlamına gelmektedir.
Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, bu konuda büyük bir hassasiyetle hareket edip, durumu 'acil" kaydı ile Ak Parti Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Polat Türkmen'e yazılı olarak bildirmiş ve düzenlemenin bu haliyle çıkmasına engel olunmasını talep etmiştir.
TBMM KİT Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın da ilimizde rödövans işletmelerini ve bu işletmelerde çalışmakta olan 2 bin 800 kişiyi çok yakından ilgilendiren bu düzenlemenin mevcut haliyle çıkmasına engel olacak çabalarda Polat Türkmen ile birlikte hareket etmesi beklenmektedir.

*

Zonguldak kömür havzasında 1.3 milyar ton taşkömürü rezervi bulunduğu öngörülmektedir.
Yerli ve milli kaynaklarımız bakımından çok önemli bir zenginlik…
Kömürün dünya piyasalarında tavan yaptığı bir zamanda, yerli ve milli kömürün değer kaybına, üstelik özellikle ilimizde rödövans işletmelerinin kapanmasına ve 2 bin 800 kişinin işsiz kalmasına neden olacak bu düzenlemenin hiç vakit kaybetmeden yeniden değerlendirilmesi, havzaların özelliklerinin ve üretim maliyetlerinin mutlaka dikkate alınıp, yeni düzenlemenin buna göre yapılması gerekiyor.
Aksi halde, bu düzenlemenin "yerli ve milli" kaynaklarımız konusunda büyük hassasiyet gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızdan geri dönmesi kuvvetle muhtemeldir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner303

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner319

banner314