Eren Holding kuruluşlarından Eren Tekstil, Bitlis'te yeni bir tesisi hizmete açtı.

Günde 100 ton, yılda 36 bin ton iplik üretecek 200 milyon dolarlık maliyetli dev bir endüstri tesisi…

Eren Holding, ülkemizin dev sanayi kuruluşlarından birisi…

Türkiye ekonomisine güç katan pek çok alanda faaliyet gösteriyor, üretim yapıyor, istihdam sağlıyor.

Eren Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve Genel Müdürü Emir Eren yönetiminde ülkemizin dörtbir yanına yayılmış devasa endüstri tesisleri ile “ Türkiye Yüzyılı”nın ekonomik adımlarına aynı ölçüde değerli katkılarda bulunuyor.

Türkiye, son 20 yılda ülkemizin tamamını kapsayan fiziki yatırımlar yanında, sanayileşme, ileri teknoloji ve savunma sanayi alanlarında büyük hamleler yaptı, büyük işler başardı.

Kuşkusuz, bu başarının içinde sınai yatırımları bir yaşam tarzı olarak benimsemiş olan Eren Holding yönetimi de yer alıyor.

**

Zonguldak'ın Eren Holding ile tanışması yaklaşık 25 yıl öncesine dayanıyor.

Önce Çatalağzı, daha sonra Muslu'da kurulan termik elektrik santralları ile halen inşaatı devam eden kağıt fabrikası, genel üretim ve ekonomiye katkısı yanında bölge insanına binlerce istihdam sağlaması, özellikle Muslu ve Çatalağzı'nda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bir anlamda “ Zonguldak'ın kurumu “ haline geldi.

Eren Enerji, şu anda ilimizdeki ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası durumundadır, şu anda yenilenen yönetimi ile bölge halkı ile daha çok bütünleşeceği hissediliyor.

Daha çok Muslu ve Çatalağzı kökenli teknik adımlardan seçilen yeni yönetim kademesi hem kurum içinde çalışma veriminin en üst düzeye çıkarılması, hem de bölge halkı ile daha sağlıklı iletişim ve diyalog kurulması bakımından isabetli seçimler olarak görülüyor.

Bu yönetici kadrosu arasında Tesisler Müdürü olarak atanan Yılmaz Özdemir, Liman İşletme Müdürü olarak atanan Türker Özpoyraz gibi beldelerimizden yetişen, belde sakinlerinin çok iyi tanıdığı, Eren Enerji çalışanlarının takdir ve itibar ettiği isimler de yer alıyor.

*

Eren Enerji'nin, ilimizin ekonomik ve sosyal yaşamına değerli katkıları oldu, özellikle binlerce insanımıza iş olanağı sağlaması bölge halkı için büyük önem taşıyor.

Muslu ve Çatalağzı belediyelerine katkıları biliniyor, bu beldelerimizde 70 yaşın üzerindeki insanlarımıza ekonomik durumlarına bakılmaksızın ücretsiz olarak hergün yemek servisi yapılması da önemli bir sosyal proje olarak yaşatılıyor.

Bu arada yıllar içinde yenileri eklenen sanayi tesisleri ile Eren Holding'in de bu topraklara ve bu ilin insanlarına önemli bir vefa borcu olduğunun bilinmesi gerekiyor.

İstihdam sağlanmasında mutlaka Zonguldak insanına öncelik tanınması, bunu bir önkoşul olarak değerlendirilmesi, uzmanlık isteyen teknik ve idari konular dışında bu önceliğin ısrarla korunması halkımızın Eren Enerji, dolayısı ile Eren Holding yönetiminden en önemli beklentisi arasında bulunuyor.

Sayın Ahmet Eren ve Sayın Emir Eren'in, Eren Enerji'nin Çatalağzı ve Muslu'daki tesislerinde bu kurala dikkat edilmesi konusunda yeni oluşturulan yönetime  “hassasiyet” uyarısında bulunmaları bekleniyor.

Eren Enerji'yi “kendi kuruluşu” olarak gören Zonguldak insanına çok görülmeyecek bir hassasiyet…

Olursa çok güzel olacak.

Erhan ÇAKMAK