REİS gider Mersin'e … EPDK gider tersine !..

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun son kararı özellikle Zonguldak kamuoyunda yoğun tepkilerle karşılanıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "yerli ve milli kaynakların kullanılmasına" ilişkin talimatlarını gözardı eden bu karar, eğer gerekli düzeltmeler yapılmazsa, ilimizdeki rödövans işletmelerinin sonu ve bu işletmelerde çalışan 2 bin 800 kişinin işsiz kalması demektir.
Halkımız arasında çok kullanılan bir deyimi bu konuya uyarlamaya çalışalım…
REİS gidiyor Mersin'e…
EPDK gidiyor tersine !..

*

Elektrik fiyatlarının ithal kömür kullanan elektrik santrallarında 2 bin 500, yerli kömür kullanan santrallarda ise bin 200 lira olarak belirlenmesi "yerli ve milli kaynakların kullanılması" ile taban tabana zıt bir durumdur.
Bu durum ithal kömürün teşvik edilmesi, yerli kömürün yok edilmesi anlamına gelir.
İthal kömüre destek…
Yerli kömüre köstek…
Milli kömür yerine "gayrımilli" kömür…
Yerli kömür yerine "yabancı" kömür…
EPDK başkan ve üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini "tersinden" anladı galiba…

*

EPDK'nun, kömür ithalatını cazip hale getirecek ve elektrik santrallarında "bol kükürtlü" ithal kömür kullanılmasını sağlayacak böyle bir karara nasıl imza attığını bilemiyoruz .
Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Zonguldak'ta TTK ve rödövans işletmeleri eliyle kademeli olarak yıllık 10 milyon ton taşkömürü üretilmesi ve ülkemizin kömür ihtiyacının önemli bir kısmının ilimizden karşılanması öngörülüyor.
Bu öngörüye göre, yıllık 10 milyon tonluk bir üretimin gerçekleşmesi için doğal olarak bunu sağlayacak istihdamın da gerçekleşmesi gerekiyor.
Peki, bu ölçüde üretim ve bu ölçüde istihdam, ithal kömür kapılarının sonuna dek açılması ile mi gerçekleşecek?..
EPDK'nın bu kararı düzeltilmezse eğer, ortada ne yerli kömür kalır, ne de o kömürü üretecek maden işçileri…
O yüzden tüm Zonguldak milletvekillerinin EPDK'nın yanlış kararının düzeltilmesi yönünde çaba göstermesi gerekiyor.
Aksi halde vebali büyük olacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner303

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner319

banner314